การใช้งาน Syllabus บน Mobile Version

 • ปรับปรุงเมื่อ

ปัจจุบันนี้ นักศึกษาสามารถใช้งานฟีเจอร์ Syllabus บน Mobile version ได้แล้ว โดยจะสามารถมองเห็นรายการสิ่งที่นักศึกษาควรรู้บนหน้า Syllabus ได้เหมือนกับ Desktop version ยกเว้น ตารางกิจกรรมเบื้องต้น (Tentative schedule) ซึ่งจะสามารถดูได้เพียงบน Desktop version เท่านั้น

วิธีการใช้งานฟีเจอร์ Syllabus บน Mobile version

 1. เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 2. คลิก แถบเมนู 3 ชีด (☰) เพื่อเรียกเปิดหน้ารายการฟีเจอร์
 3. เลือก Syllabus

  IMG_6217.png

 4. สามารถเลื่อนขึ้น-ลง เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดได้

  IMG_6215.png

  IMG_6216.png

หมายเหตุ

 • หากห้องเรียนมีประกาศจากทีมผู้สอน จะมีไอคอนรูปลำโพงที่หน้าห้องเรียนนั้น ๆ
 • สามารถคลิก "เปลี่ยนไปใช้รูปแบบปกติเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด (Switch to desktop site to view full version)" หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดบน Syllabus รวมถึงตารางกิจกรรมเบื้องต้น (Tentative schedule) ของห้องเรียน

  IMG_6211.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ