การใช้งาน LEB2 บนโทรศัพท์มือถือ

 • ปรับปรุงเมื่อ

Mobile Version

______-LEB2-____________________1_.jpg

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ LEB2 ผ่านโทรศัพท์

 1. เข้าใช้งาน ผ่าน Google Chrome
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ LEB2 โดย www.leb2.kmutt.ac.th
 3. ในแถบ ห้องเรียน เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 4. คลิก 11.pngเพื่อเลือกฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งาน

IMG_6104.png

การส่งงานบน Mobile Version

 1. เลือก กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
 2. คลิก ส่งงาน (Submit) ในกิจกรรมที่ต้องการส่งงานได้ที่แถบทั้งหมด (All) หรือจะเลือกแถบ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) ก็ได้เช่นกัน
 3. สามารถเขียนคำตอบลงในช่อง หรือคลิก 12.png อัพโหลดเอกสารเพื่อส่งงาน
 4. คลิก ส่งงาน (Submit) เพื่อส่งงานให้เสร็จสมบูรณ์

      IMG_6098.png     IMG_6102.png

หมายเหตุ หากต้องการลบไฟล์งานที่ส่งไว้ก่อนหน้าออกทั้งหมดบน Mobile version ยังไม่สามารถทำได้ 

Online Quiz บนมือถือ

นักศึกษาสามารถทำควิซบนโทรศัพท์มือถือได้

 1. ไปที่ ฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)
 2. เลือกแถบ แบบทดสอบ (Quiz)
 3. คลิก Start เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

  IMG_6105.png

 4. ยืนยันตัวตนโดยการกรอกรหัสนักศึกษา
 5. คลิก ยืนยัน (Confirm)

  IMG_6106.png

 6. เริ่มทำควิซ เมื่อทำครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่ม ส่ง (Submit)

  IMG_6107.png  IMG_6108.png

 7. ยืนยันการส่งคำตอบอีกครั้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

  IMG_6109.png

 8. ตรวจสอบคำตอบที่ส่งไปได้ที่แถบ Score

  IMG_6111.png

หมายเหตุ หากออกจากหน้าควิซให้คลิก Resume เพื่อกลับเข้ามาทำควิซต่อจากเดิม แต่หากสิ้นสุดเวลาทำจะไม่สามารถทำควิซต่อได้

การดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ไปที่ ฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Activity)
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด

IMG_6112.png

หมายเหตุ

 • หากหมดเวลาสิ้นสุดแสดงเอกสาร นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์หรือกิจกรรมได้ ควรดาวน์โหลดเอกสารตามเวลาที่อาจารย์กำหนด
 • หากใช้งานระบบ LEB2 ผ่าน Google application เนื่องจากแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ จึงแนะนำให้นักศึกษาเปลี่ยนไปใช้งานบน Chrome แทน เพื่อให้การใช้งานลื่นไหล ไม่สะดุด และสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด

การดูวิดีโอบนมือถือ 

สามารถดูได้ผ่าน 2 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่

 1. ดูวิดีโอผ่านฟีเจอร์ Learning Activity 
 2. ดูวิดีโอผ่านฟีเจอร์ Learn It 

หมายเหตุ หากนักศึกษาต้องการดูวิดีโอบนฟีเจอร์ Learn It จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ Desktop Version เท่านั้นจึงจะสามารถดูวิดีโอได้ 

การเช็กชื่อเข้าห้องเรียน

บนระบบ LEB2 นักศึกษาสามารถเช็กชื่อเข้าเรียนได้ 2 วิธี

1. การเช็กชื่อผ่านรหัสตัวอักษร หรือ QR Code (เมื่ออาจารย์สร้างรหัสตัวอักษรหรือ QR Code เรียบร้อยแล้ว)

 • เข้าสู่ระบบ LEB2
 • เลือกรายวิขาที่ต้องการ
 • เลือก การเช็กชื่อ (Attendance)
 • คลิก Join ใส่ Code ที่ได้รับจากอาจารย์
 • คลิก Save เพื่อบันทึกการเช็กชื่อ
     IMG_6113.png  IMG_6115.png

 

2. การเช็กชื่อด้วยการสแกน QR Code

 • สแกน QR Code ตามที่ได้รับจากอาจารย์
 • Sign in เข้าระบบ
 • ระบบขึ้น สถานะการเข้าเรียน

 

 บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

15 จาก 28 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ