การใช้งาน LEB2 บนโทรศัพท์มือถือ

 • ปรับปรุงเมื่อ

Mobile Version

______-LEB2-____________________1_.jpg

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ LEB2 ผ่านโทรศัพท์

 1. เข้าใช้งาน ผ่าน Google Chrome
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ LEB2 โดย www.leb2.kmutt.ac.th
 3. ในแถบ ห้องเรียน เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
 4. คลิก 11.pngเพื่อเลือกฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งาน

1.jpg

 

การส่งงานบน Mobile Version

 1. เลือก กิจกรรมเพื่อการประเมิน
 2. คลิก Submit ในกิจกรรมที่ต้องการส่งงาน
 3. สามารถเขียนคำตอบลงในช่อง หรือคลิก 12.png อัพโหลดเอกสารเพื่อส่งงาน
 4. คลิก ส่งงาน เพื่อส่งงาน

  2.jpg     3.jpg

  

Online Quiz บนมือถือ

นักศึกษาสามารถทำควิซบนโทรศัพท์มือถือได้

 1. ไปที่ ฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการประเมิน
 2. เลือกแถบ แบบทดสอบ
 3. คลิก Start เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
 4. เมื่อทำครบทุกข้อแล้วให้กด ส่ง
 5. คลิก ส่งคำตอบ

หมายเหตุ หากออกจากหน้าควิซให้คลิก Resume เพื่อกลับเข้ามาทำควิซต่อจากเดิม แต่หากสิ้นสุดเวลาทำจะไม่สามารถทำควิซต่อได้

การดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ไปที่ ฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด

4.jpg

หมายเหตุ หากหมดเวลาสิ้นสุดแสดงเอกสาร นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์หรือกิจกรรมได้ ควรดาวน์โหลดเอกสารตามเวลาที่อาจารย์กำหนด

การดูวิดีโอบนมือถือ 

สามารถดูได้ผ่าน 2 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่

 1. ดูวิดีโอผ่านฟีเจอร์ Learning Activity 
 2. ดูวิดีโอผ่านฟีเจอร์ Learn It 

หมายเหตุ หากนักศึกษาต้องการดูวิดีโอบนฟีเจอร์ Learn It จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ Desktop Version เท่านั้นจึงจะสามารถดูวิดีโอได้ 

การเช็กชื่อเข้าห้องเรียน

บนระบบ LEB2 นักศึกษาสามารถเช็กชื่อเข้าเรียนได้ 2 วิธี

1. การเช็กชื่อผ่านรหัสตัวอักษร หรือ QR Code (เมื่ออาจารย์สร้างรหัสตัวอักษรหรือ QR Code เรียบร้อยแล้ว)

 • เข้าสู่ระบบ LEB2
 • เลือกรายวิขาที่ต้องการ
 • เลือก การเช็กชื่อ
 • คลิก Join ใส่ Code ที่ได้รับจากอาจารย์
5.jpg   6.jpg   

 

2. การเช็กชื่อด้วยการสแกน QR Code

 • สแกน QR Code ตามที่ได้รับจากอาจารย์
 • Sign in เข้าระบบ
 • ระบบขึ้น สถานะการเข้าเรียน

 

 บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น