ห้องเรียน OBEM สำหรับนักศึกษา

  • ปรับปรุงเมื่อ

OBEM_Classroom_for_Students-th__1_.jpg

เปิดเทอมใหม่นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องลงทะเบียนโมดูลย่อยที่เรียกว่า "OBEM" ถูกเพิ่มขึ้นมาบนระบบ LEB2 นักศึกษาอาจจะยังไม่ทราบว่าห้องเรียนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไร บทความนี้จะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญของห้องเรียนนี้

จะทราบได้อย่างไรว่าห้องเรียนใดคือห้องเรียน OBEM?

OBEM หรือ Outcome-based Education Module เป็น Modular-Based Education ที่เล็กลงมาและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น บนระบบ LEB2 จะมีสัญลักษณ์แสดงว่าห้องเรียนใดเป็นห้องเรียน OBEM โดยสังเกตได้จากป้ายสีน้ำเงินที่มีตัวอักษร OBEM แสดงกำกับบนห้องเรียนนั้นๆ 

 

mceclip1.png

สถานะของแต่ละห้องเรียน OBEM หมายถึงอะไร?

บนหน้าห้องเรียน OBEM นักศึกษาแต่ละคนจะเห็นสถานะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคล โดยสถานะที่จะแสดงนั้นมี 3 สถานะคือ

status_obem.pngstatus_obem_expired.png

  • ผ่านแล้ว (Passed) หมายถึง นักศึกษาผ่านการประเมินโมดูลย่อยของรายวิชานั้นๆ ในเทอมปัจจุบัน
  • อยู่ระหว่างดำเนินการ (In Progress) หมายถึง นักศึกษาอยู่ระหว่างการเรียนโมดูลย่อยของรายวิชานั้นๆ ในเทอมปัจจุบัน
  • หมดเวลา (Expired) หมายถึง นักศึกษาถูกประเมินให้ยังไม่ผ่านตามผลการเรียนรู้ของโมดูลในเทอมนี้ เมื่อผ่านช่วงเวลาไปจนเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ ห้องเรียนดังกล่าวจะแสดงผลให้นักศึกษาเห็นเป็นห้องเรียนโปร่งแสง แต่ยังสามารถกดเข้าไปในห้องเรียนได้อยู่

ห้องเรียน OBEM แตกต่างจากห้องเรียนปกติอย่างไร?

บนห้องเรียน OBEM จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาคือฟีเจอร์ Dashboard จะปรากฏอยู่ด้านบนสุดของแถบเมนู Side bar ฟีเจอร์นี้จะแสดงข้อมูลของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักศึกษาจะต้องทำให้ได้ พร้อมทั้งแสดงระดับการทำได้ 5 ระดับ รวมถึงคำอธิบายในแต่ละระดับจะแสดงจำนวนครั้งที่นักศึกษาทำได้

ultimate_lo.png

เมื่อหมดเทอมแล้วแต่นักศึกษายังไม่สามารถผ่านโมดูลย่อยในห้องเรียน OBEM ภายในเทอมที่ผ่านมา รายชื่อของนักศึกษาจะถูกอัปเดตเข้าสู่ Buffer Class อัตโนมัติโดยที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

58 จาก 79 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ