กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

  • ปรับปรุงเมื่อ

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะเข้าไปโหลดไฟล์เอกสารการเรียน หรือรับชมวีดีโอเพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียนนั้นๆ โดยสามารถเข้าไปได้โดย

  1. ไปที่ฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
  2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการ
  3. เลือกดูไฟล์งาน หรือวีดีโอที่ต้องการ โดยนศ. สามารถดูวีดีโอได้บนระบบโดยไม่ต้องดาวน์โหลดให้ยุ่งยาก

_____________.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

12 จาก 24 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ