ประเมินงานตนเองอย่างไรบนฟีเจอร์ Score Book

  • ปรับปรุงเมื่อ

นักศึกษาอาจเคยประสบปัญหาการดูคะแนนบนฟีเจอร์ Score Book ว่าทำไมถึงไม่เห็นคะแนนของตนเองทั้งๆที่อาจารย์แจ้งประกาศคะแนนเรียบร้อยแล้ว เหตุเพราะบางกิจกรรมบน Assessment Activity นั้น อาจารย์กำหนดไว้ให้นักศึกษาต้องประเมินงานตนเองก่อนจึงจะสามารถเห็นผลคะแนนได้นั่นเอง

การทำแบบประเมินตนเองบนฟีเจอร์ Score Book สามารถทำได้ ดังนี้

บนคอมพิวเตอร์

  1. ไปที่ Score Book
  2. คลิก Self-Assessment Pending ของกิจกรรมที่ต้องการประเมินงานตนเอง
  3. หน้า Assess Yourself คลิก View Full Rubric จะแสดงเกณฑ์การประเมินงานของกิจกรรม (criteria)
  4. เมื่อทำความเข้าใจ criteria แล้ว คลิก File เพื่อดูผลงานตนเองที่ส่งไว้ในกิจกรรม
  5. Grading Rubric คลิกตัวเลข ที่ต้องการให้ครบทุก criteria เพื่อประเมินงานตนเอง 

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทุกชนิด

  1. ไปที่ Assessment Activity เพื่อเลือกกิจกรรมที่ต้องการดูะแนน
  2. กิจกรรมที่ต้องการประเมินงานตนเอง
  3. เลือก Score
  4. ทำการประเมินงานตนเอง

เมื่อนักศึกษาประเมินงานตนเองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงคะแนนหรือสถานะอื่นๆของกิจกรรมนั้นๆ

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลบคะแนนที่ประเมินงานตนเองได้ในช่อง score ของแต่ละ criteria และสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อให้ feedback กับอาจารย์ได้ที่ด้านล่างของส่วนนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 42 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ