เปลี่ยนเวอร์ชันการใช้งานอุปกรณ์ง่ายๆบน LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานได้บนอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท กรณีที่นักศึกษาต้องการใช้งานระบบ LEB2 ด้วยโทรศัพท์มือถือ จะพบว่ามีบางฟีเจอร์ที่ปัจจุบันเปิดใช้ได้บน Desktop version เท่านั้น (ไม่แสดงบน Mobile version) เช่น หากนักศึกษาต้องการดูวิดีโอบนฟีเจอร์ Learn It จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ Desktop version เท่านั้นจึงจะสามารถดูวิดีโอได้ ขั้นตอนการเปลี่ยนเวอร์ชันการใช้งานของอุปกรณ์ ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

  • กรณีใช้ Desktop version อยู่จะเปลี่ยนไปใช้ Mobile version บนคอมพิวเตอร์ คลิกลูกศรลงที่ Profile และเลือก Switch to mobile site (เปลี่ยนไปใช้รูปแบบมือถือ)

switch.png

  • กรณีใช้ Mobile version อยู่จะเปลี่ยนไปใช้ Desktop version บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ คลิกที่สามขีดด้านซ้ายมือ และเลือก Switch to desktop site (เปลี่ยนไปใช้รูปแบบปกติ)

mobile_site.pngmobile_site_1.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

29 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ