ลากิจ ลาป่วย แจ้งผ่านฟีเจอร์ Attendance ได้เลย!

 • ปรับปรุงเมื่อ

Attendence-students-leave-th__1_.jpg

หากในรายวิชาใดๆ อาจารย์ได้มีการสร้าง Attendance date ไว้ นักศึกษาสามารถแจ้งข้อความถึงอาจารย์เมื่อต้องการลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวผ่านฟีเจอร์ Attendance ได้เลยง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

บน Desktop Version 

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. ไปที่ห้องเรียนที่ต้องการ
 3. ไปที่ การเช็กชื่อ (Attendance)
 4. เลือก บันทึกวันลา (Apply leave)

  apply_leave_newest.png

 5.  กรอกข้อมูลวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ใส่เวลา และรายละเอียดใน Description รวมถึงสามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมได้ (หากมี)

  add_info.png

 6. กด บันทึก (Apply) เมื่อเสร็จสิ้น ข้อความที่ได้ระบุแจ้งอาจารย์ไว้จะปรากฏในช่อง Note ของวันที่ต้องการลา

  apply_show.png

หมายเหตุ

 • การบันทึกการลายังไม่สามารถทำได้ผ่าน Mobile Version
 • หากอาจารย์ยังไม่ได้มีการสร้าง Attendance date บนหน้าฟีเจอร์ Attendance นักศึกษาก็สามารถแจ้งลาได้เช่นกัน โดยเมื่ออาจารย์มาสร้าง Attendance date ภายหลังจากที่นักศึกษาได้บันทึกการลาไปแล้ว ข้อความของนักศึกษาจะปรากฏในส่วน Note ที่หน้า Attendance ของอาจารย์อัตโนมัติ

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> การเช็กชื่อเข้าเรียน 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

21 จาก 45 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ