เน็ตหลุด คอมดับ ก็กลับมาทำ Quiz ต่อได้!

  • ปรับปรุงเมื่อ

Resume-Quiz-TH.jpg

นักศึกษาสามารถกลับเข้ามาทำควิซต่อได้ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

  1. หากนักศึกษาหลุดออกจากหน้าของการทำควิซ หากยังไม่หมดเวลา Time limit หรือ due date สามารถคลิกปุ่ม Resume เพื่อกลับเข้ามาทำควิซนั้นต่อได้
  2. หากหมดเวลาของควิซนั้นแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถทำควิซต่อได้ แต่ระบบจะ Auto-submit ให้ทันที เพื่อเก็บคำตอบของนักศึกษาเข้าระบบ

หมายเหตุ: Spent Time ของนักศึกษาจะยังคงนับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Start Quiz แม้ช่วงเวลาที่นักศึกษาหลุดออกจากหน้าควิซก็ตาม 

92018079_3578626922211689_4469683675088289792_o.jpg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

11 จาก 23 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ