นักศึกษาสามารถสร้างกลุ่มด้วยตนเองได้หรือไม่

 • ปรับปรุงเมื่อ

บนระบบ LEB2 อาจารย์ไม่เพียงแค่สร้างกลุ่มให้นักศึกษาเพียงเท่านั้น แต่นักศึกษาสามารถสร้างกลุ่มเพื่อส่งงานด้วยตนเองได้อีกด้วย หากกิจกรรมนั้นเป็น "กิจกรรมกลุ่ม" และอาจารย์ให้สิทธิ์ในการกำหนดสมาชิกในกลุ่มเองได้ ซึ่งมีวิธีการสร้างง่ายๆ ดังนี้

 1. คลิก "สร้างกลุ่ม"

 2. กำหนดชื่อกลุ่ม

 3. เลือกรายชื่อสมาชิกในกลุ่มได้ทางช่องด้านขวามือ

 4. คลิก "บันทึก" เพื่อสร้างกลุ่มสำหรับการส่งงาน

1600245019176.jpg

ข้อควรทราบ

 1. หากต้องการลบสมาชิกออกจากกลุ่ม สามารถคลิก drop-down ที่กิจกรรมกลุ่ม และเลือก Edit group จากนั้นสามารถเลือกสมาชิกที่ต้องการลบออกจากกลุ่มได้เลย (ไม่สามารถลบตัวเองได้)
 2. หากเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในกลุ่ม สามารถออกจากกลุ่มได้ด้วยตนเอง เพียงไปที่กิจกรรมกลุ่มที่ต้องการออก คลิก drop-down และเลือกที่ Leave this group

  leave_group.png


 3. การเพิ่ม/ลบสมาชิกในกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่ม ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการส่งงาน
 4. หากค้นหารายชื่อสมาชิกที่ต้องการเพิ่มเข้ากลุ่มแล้วไม่พบ แต่มีรายชื่ออยู่ในห้องเรียน หมายความว่าสมาชิกดังกล่าวมีกลุ่มแล้ว

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

16 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ