ตั้งสติ ก่อน Start Quiz!

 • ปรับปรุงเมื่อ

think-before-start-quiz-TH.jpg

นักศึกษาสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์หรือ Quiz ได้บนระบบ LEB2 ผ่านฟีเจอร์ กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity)

ตั้งสติ! 

 • เมื่อกด Start Quiz เวลาจะเริ่มนับทันที
 • หากกด Start Quiz แล้วออกจากควิซ เวลาจะยังเดินต่อไป
 • หากทำครบทุกข้อและกด Submit คำตอบแล้ว จะย้อนกลับไปแก้ไขอีกไม่ได้
 • หมดเวลา คำตอบจะถูกบันทึกอัตโนมัติ ทำได้แค่ไหน ส่งคำตอบแค่นั้น
 • เน็ตหลุด! สามารถกลับเข้ามาทำ Quiz ต่อได้ ถ้ายังไม่หมดเวลา

Start Quiz! 

บน Desktop Version

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียน
 3. ไปที่ฟีเจอร์ กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity)
 4. เลือกกิจกรรมที่ต้องการ ดูเวลา Due Date เพื่อเช็กว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในการเข้าถึงควิซ
 5. กด Start a Quiz จะแสดงข้อมูลเวลาที่สามารถทำควิซนี้ได้
 6. ยืนยันตัวตนก่อนทำควิซโดยการกรอกรหัสนักศึกษา
 7. เมื่อพร้อมแล้ว กด Let's take a quiz
 8. เมื่อใส่คำตอบครบทุกข้อแล้วจึงจะสามารถ Submit Quiz ได้

start_a_quiz.png

verify.png

lets_take_a_quiz.png

1.jpg

newnew.jpg

บน Mobile Version

 1. เข้าสู่ระบบ LEB2
 2. เลือกห้องเรียน
 3. ไปที่ Quiz
 4. กดชื่อควิซที่ต้องการ เพื่อดูรายละเอียดเวลาที่สามารถทำควิซนี้ได้
 5. เมื่อพร้อมทำควิซแล้ว กดที่แถบ Quiz และกด Start

  IMG_6105.png

 6. ยืนยันตัวตนก่อนทำควิซโดยการกรอกรหัสนักศึกษา

  IMG_6106.png

 7. เมื่อใส่คำตอบครบทุกข้อแล้วจึงจะสามารถ Submit ได้

  IMG_6107.png    IMG_6108.png

 8. ยืนยันการส่งคำตอบอีกครั้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

    IMG_6109.png

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาจะเข้าถึง Quiz ได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลา Publish date และจะไม่สามารถเข้าถึง Quiz ได้หลังจาก Due date
 2. หากยังไม่หมดเวลาและตอบไม่ครบทุกข้อ เมื่อกด Submit ระบบจะพากลับไปยังคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ
 3. หากยังไม่หมดเวลา สามารถกด Resume กลับมาทำควิซต่อได้ และคำตอบที่ตอบไว้แล้วก่อนหน้านี้จะถูกบันทึกให้อัตโนมัติ
 4. หากระหว่างทำควิซเจอแจ้งเตือน Error สีส้มขึ้นมา ไม่ต้องตกใจ! สามารถกด Reload และทำควิซต่อไปได้เลย คำตอบที่ตอบไว้ก่อนหน้าจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติ

reload_.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

115 จาก 143 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ