ประเภทไฟล์ที่นักศึกษาส่งงานบนระบบ LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

เมื่ออาจารย์สร้างกิจกรรมให้นักศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าระบบ LEB2 เพื่อมาส่งงานบนระบบได้ 

โดยที่นักศึกษาสามารถส่งงานได้ทุกประเภทไฟล์ (หากเป็นไฟล์ใหญ่เกิน 1 GB อาจต้องใช้เวลาในการอัพโหลด)

ซึ่งไฟล์บนระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1.ไฟล์ที่แสดงงานให้อาจารย์เห็นเลยบนระบบ

2.ไฟล์ที่อาจารย์ต้องดาวน์โหลดออกไปตรวจนอกระบบ 

3.คำตอบที่นักศึกษาพิมพ์เข้ามาในระบบ

 

1.ไฟล์ที่แสดงให้อาจารย์ตรวจบนระบบได้เลย ได้แก่ ไฟล์ PDF  รูปภาพ และไฟล์วิดีโอ (รองรับ .mp4 และ .mov กด play บนระบบหรือดาวน์โหลดออกมาได้)

รูปแบบเอกสารใช้ได้หลายระบบ - วิกิพีเดีย       webp to image converter online - Free webp converter   124657055

 

2.ไฟล์ที่อาจารย์ต้องดาวน์โหลดออกไปตรวจนอกระบบ ได้แก่ ไฟล์ Word Excel PowerPoint และอื่นๆ 

 Word icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons   Excel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons   Ppt Icon, Transparent Ppt.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG

 

 

3.ไฟล์คำตอบที่นักศึกษาพิมพ์เข้ามาในระบบจะถูกนำมาแปลงไฟล์เป็น PDFให้อาจารย์ตรวจเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การแนบลิงค์หรือเขียนชื่อ ตรง description ก็จะนับเป็นการส่งงานเป็น ไฟล์ PDF ที่อาจารย์สามารถตรวจงานบนระบบได้ทันทีหรือจะคลิกลิงค์ไปดูงานที่นักศึกษาส่งมาก็ได้ 

 

mceclip0.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ