รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องเรียน

  • ปรับปรุงเมื่อ

Managing-Classroom-TH.jpg

เริ่มเทอมใหม่ต้องเตรียมห้องเรียนใหม่ให้พร้อม ระบบ LEB2 ได้เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเช่นกัน บทความนี้จะรวบรวมทุกอย่างที่อาจารย์ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องเรียนบนระบบ LEB2 โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 จนถึงการเปิดห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน

ก่อนเปิดเทอม ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

สิ่งแรกสุดก่อนการเตรียมห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนนั้นอาจารย์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายวิชาก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ LEB2 สามารถอ่านรายละเอียดของขั้นตอน step by step ได้ที่บทความ ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 หากทำความเข้าใจและดำเนินการในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถไปออกแบบแผนการสอนได้เลย

การนำเข้าห้องเรียน

เมื่อผ่านขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายวิชาสู่ระบบ LEB2 เสร็จแล้วเรียบร้อย ต่อมาอาจารย์จะต้องนำเข้าห้องเรียนบนระบบ LEB2 รายวิชาที่อาจารย์ได้ส่งรายละเอียดไปยังระบบ NewAcis พร้อมทั้งรายชื่อของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาของอาจารย์ผ่านระบบดังกล่าว จะถูกอัปเดตเข้าสู่ระบบ LEB2 โดยอัตโนมัติ 1 วันหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์เพียงแค่เข้าสู่ระบบ LEB2 และนำเข้าห้องเรียนได้เลยimport_class_2.png

หมายเหตุ ห้องเรียนที่ถูกนำเข้ามาจะอยู่ในส่วนของ Draft Classes

การคัดลอกแผนการสอน

ในกรณีที่อาจารย์ต้องการใช้แผนการสอนเดิมจากห้องเรียนเมื่อเทอมที่แล้ว อาจารย์สามารถคัดลอกแผนการสอนและนำไปใช้ในเทอมใหม่ได้โดยไม่ต้องสร้างแผนการสอนใหม่ โดยสิ่งที่จะมาพร้อมกับการคัดลอกแผนการสอน ได้แก่

  • ผลการเรียนรู้
  • กิจกรรมเพื่อการประเมิน
  • กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
  • แบบสำรวจ
  • Learn It Video

หมายเหตุ

  1. การคัดลอกแผนการสอนจะเป็นการคัดลอกข้อมูลทั้งหมด ไม่สามารถเลือกเฉพาะกิจกรรมได้ หากต้องการคัดลอกกิจกรรมประเภทควิซที่เฉพาะเจาะจง ให้กด Clone quiz แทน
  2. การนำเข้าวิดีโอที่อัปโหลดไว้แล้วบนระบบ LEB2 กลับมาใช้ซ้ำในรายวิชาใดของปีการศึกษาปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอใหม่ทุกครั้ง ด้วยฟีเจอร์ Import Learn It 

การเปิดห้องเรียนเพื่อทำการสอน

เมื่ออาจารย์ออกแบบการสอนเรียบร้อยแล้วและพร้อมสำหรับการเปิดห้องเรียนเพื่อทำการสอน สามารถกดปุ่ม Publish ได้เลย โดยห้องเรียนจะเปลี่ยนสถานะจาก Draft Classes ไปอยู่ใน Published Classes แทน และอาจารย์ยังสามารถ Revert to draft เพื่อนำห้องเรียนกลับไปเก็บไว้ที่ Draft Classes ได้เช่นเดิม

Publish_class.png

การจัดการห้องเรียนที่ไม่ได้สอน

เมื่อสอนหมดเทอมแล้วเริ่มเทอมใหม่ อาจารย์อาจจะมีบางห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้สอนอีกต่อไปแล้วค้างอยู่บนระบบ LEB2 หากอาจารย์ไม่ต้องการใช้ห้องเรียนนั้นอีกต่อไปแล้ว สามารถจัดการห้องเรียนที่ไม่ได้สอน 2 วิธี ดังนี้

1. ลบห้องเรียน (Delete Class) โดยวิธีการนี้เป็นเพียงการนำห้องเรียนที่ไม่ได้สอนอีกต่อไปหรือ Import เข้ามาผิด กลับคืนไปยังปุ่ม Import Class เช่นเดิม โดยข้อมูลการสร้างกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน (หากมี) จะหายไปด้วย

______.png

หมายเหตุ ผู้ที่สามารถลบห้องเรียนได้ จะต้องมีบทบาทเป็น Class owner เท่านั้น กรณีที่ห้องเรียนมี Teaching team หลายคน ให้อาจารย์ลบสมาชิกออกทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถลบห้องเรียนได้

2. ออกจากห้องเรียน (Leave Class) โดยวิธีการนี้จะเปรียบเสมือนการลบห้องเรียนนั้นออกไปจากระบบ เมื่ออาจารย์ออกจากห้องเรียนที่ไม่ได้สอนไปแล้วจะไม่ปรากฏห้องเรียนดังกล่าวอยู่ Class list ของอาจารย์อีกต่อไป

_______________.png

หมายเหตุ

  • หากอาจารย์เป็นเจ้าของห้องเรียน (Class Owner) จะต้องทำการกำหนดเจ้าของห้องเรียนคนใหม่ก่อนทำการออกจากห้องเรียน
  • หากห้องเรียนมีสมาชิกเพียงแค่ 1 คน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของห้องเรียนหรือทีมผู้ช่วยสอน จะไม่สามารถ Leave Class ได้เช่นกัน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 52 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ