อาจารย์สามารถคัดลอกกิจกรรมบน LEB2 ได้แล้ว!

 • ปรับปรุงเมื่อ


อาจารย์สามารถจัดการกิจกรรมในห้องเรียนได้ง่ายมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ Clone quiz และ Clone Assessment Activity

Clone quiz ช่วยให้การสร้างออนไลน์ควิซของอาจารย์ง่ายขึ้น โดยอาจารย์สามารถคัดลอกควิซไปยัง section อื่นๆ หรือแม้แต่ในห้องเรียนเดิม ก็ทำได้อย่างง่ายดายตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่กิจกรรมการประเมิน (Assessment activity)
 2. เลือกควิซที่ต้องการคัดลอก คลิกที่ฟันเฟือง
 3. เลือก Clone quiz
 4. เลือกห้องเรียนหรือ section ปลายทางที่ต้องการคัดลอกควิซ
 5. คลิกปุ่ม Clone เป็นอันเสร็จสิ้น

Clone Assessment Activity New ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบนระบบ LEB2 อาจารย์สามารถคัดลอกกิจกรรมเพื่อการประเมินไปยัง section อื่นๆ หรือแม้แต่ในห้องเรียนเดิม ก็ทำได้อย่างง่ายดายโดยมีขั้นตอนเดียวกับการ Clone quiz

 1. ไปที่กิจกรรมการประเมิน (Assessment activity)
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการคัดลอก คลิกที่ฟันเฟือง
 3. เลือก Clone Activity
 4. เลือกห้องเรียนหรือ section ปลายทางที่ต้องการคัดลอกกิจกรรม
 5. คลิกปุ่ม Clone เป็นอันเสร็จสิ้น

  ข้อควรระวัง

 1. ตรวจสอบการตั้งค่า Publish Date และ Due Date ของควิซที่ถูกคัดลอกไปยังห้องเรียนหรือ section ใหม่เพื่อให้ตรงกับเวลาใช้งานของแต่ละห้องเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อย
 2. หากเป็นการ Clone quiz และ Clone Activity เพื่อใช้ซ้ำในห้องเรียนเดียวกัน ชื่อของกิจกรรมที่ถูก clone จะมีคำว่า copy หากถูก clone มากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะรันเป็นตัวเลข copy (2), copy (3),  ... ตามลำดับ โดยอาจารย์สามารถแก้ไขชื่อของกิจกรรมที่ถูก Clone ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น