ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสร้างคำถามแบบปรนัยและเลือกถูก-ผิด

 • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 รองรับการออกแบบข้อคำถามในรูปแบบของ ข้อคำถาม ปรนัยและ เลือกถูก-ผิด ทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

ใครสามารถสร้างข้อคำถามได้บ้าง

 • ทีมผู้สอน

วิธีการสร้างคำถามปรนัย

 1. ไปที่ชื่อ ควิซ ที่สร้างไว้เรียบร้อยแแล้ว  
 2. คลิก "เพิ่ม" 
 3. เลือก "ปรนัย"
 4. ตั้งคำถาม
 5. ใส่ตัวเลือก
 6. เลือก "เพิ่มตัวเลือก" เพื่อเพิ่มตัวเลือก  
 7. คลิก "เครื่องหมายถูก"  ที่หลังคำตอบที่ถูก
 8. คลิก"ผลการเรียนรู้" > Add LO  (หากต้องผูกคำถามกับ Learning Outcome)
 9. คลิก "คะแนน" กรอกคะแนนสำหรับคำถามแต่ละข้อ (จะไม่สามารถสร้างข้อคำถามได้หากไม่ใส่คะแนนในช่องนี้)
 10. คลิก "สลับตำแหน่งเลือก (Shuffle Answer)" หากต้องการสลับคำตอบภายในข้อนั้นๆ (ไม่บังคับ)
 11. คลิก "สร้าง"

หากอาจารย์มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 • สามารถตั้งค่า quiz ข้อนั้นๆได้โดยการคลิกเลือก "เลือกได้หลายตัวเลือก (Multiple Selection)" เมื่อนักศึกษาเลือกข้อใดข้อหนึ่งถูกต้อง (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเลือกคำตอบถูกทุกข้อ) นักศึกษาจะได้รับคะแนนเต็มในคำถามข้อนั้นๆ
 • หากอาจารย์คลิกเลือก "ตอบถูกทุกตัวเลือก (Perfect Match)" นักศึกษาจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องทุกข้อเพื่อให้ได้คะแนน (นักศึกษาจำเป็นต้องเลือกคำตอบถูกทุกข้อ) หากเลือกผิดไปเพียง 1 ตัวเลือก นักศึกษาจะไม่ได้คะเเนนในคำถามข้อนั้นๆ

กล่าวคือหากอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาตอบถูกทุกตัวเลือก ให้คลิกเลือก "เลือกได้หลายตัวเลือก (Multiple Selection)" >> "ตอบถูกทุกตัวเลือก (Perfect Match)" นั่นเอง

วิธีการสร้างคำถาม ถูก/ผิด

 1. ไปที่ชื่อ ควิซ ที่สร้างไว้เรียบร้อยแแล้ว  
 2. คลิก "เพิ่ม" 
 3. เลือก "ถูก/ผิด"
 4. ตั้งคำถาม
 5. เลือก "ถูก" ถ้าคำตอบเป็นจริง หรือเลือก "ผิด" ถ้าคำตอบนั้นเป็นเท็จ
 6. คลิก "ผลการเรียนรู้"> Add LO  (หากต้องผูกคำถามกับ Learning Outcome)
 7. คลิก "คะแนน" กรอกคะแนนสำหรับคำถามแต่ละข้อ (จะไม่สามารถสร้างข้อคำถามได้หากไม่ใส่คะแนนในช่องนี้)
 8. คลิก "สร้าง"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

3 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

สนับสนุนโดย Zendesk