การสร้างคำถามในรูปแบบของ Short Answer

  • ปรับปรุงเมื่อ

ปัจจุบัน ระบบ LEB2 รองรับการออกแบบการสร้างคำถามในรูปแบบของ Short Answer หรือข้อสอบแบบอัตนัยแล้ว สามารถอ่านรายละเอียดและทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

ใครสามารถสร้างคำถามได้บ้าง

  • เจ้าของห้องเรียน และ อาจารย์

ขั้นตอนการสร้างคำถามในรูปแบบของ Short Answer

1. ไปที่ กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity)

2. คลิก สร้างควิซ และใส่รายละเอียดเกี่ยวกับควิซนั้นๆ 

  • ชื่อ: ควิซเรื่องอะไร
  • รายละเอียด: ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับควิซ
  • ไฟล์แนบ: แนบไฟล์เกี่ยวกับควิซ (ถ้ามี)
  • เริ่มต้นแสดงและกำหนดส่ง: อาจารย์จะต้องกำหนดวันและเวลาควิซให้ชัดเจน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถมองเห็นควิซดังกล่าวได้
  • ครั้งที่ใช้: ระบุสัปดาห์ที่ใช้ทดสอบ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

3. คลิก สร้าง 

mceclip0.png

4. เมื่อสร้างควิซขึ้นมาแล้ว กด เพิ่มคำถาม

mceclip1.png

5. ในหน้า ออกแบบ ของควิซที่สร้างขึ้น ให้เลือก เพิ่ม คำถามประเภท อัตนัย

mceclip2.png

6. จะปรากฏ section ให้พิมพ์คำถาม

  • พิมพ์รายละเอียดของคำถาม
  • กรอกสัดส่วนคะแนน หรือหากต้องการให้คำถามในข้อนั้นๆผูกคะแนนกับ LO ของหลักสูตร สามารถทำได้เพียงกด Add LO
  • กด สร้าง

mceclip4.png

หมายเหตุ 

1. การสร้างคำถามในรูปแบบของ Short Answer อาจารย์จะต้องเป็นผู้ตรวจคำตอบด้วยตนเองแบบ Manual อาจารย์จะไม่สามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องบนระบบได้เนื่องจากระบบยังไม่รองรับการตรวจคำตอบแบบอัตโนมัติเหมือนกับการสร้างคำถามในรูปแบบ Multiple Choices, True/False, Yes/No และ Numeric ที่อาจารย์จะสามารถกรอกคำตอบที่ถูกต้องระหว่างการสร้างคำถามได้เลย

2. ระบบยังไม่มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรและความยาวของข้อความ/บรรทัด ที่เป็นคำตอบสำหรับคำถามในรูปแบบ Short Answer

เคล็ดลับ: หากต้องการทราบวิธีสร้างแบบทดสอบไปที่ สร้างออนไลน์ควิซ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 52 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ