ตรวจคำตอบควิซประเภท Short Answer อย่างไรบน LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

Short Answer quiz ฟีเจอร์ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบนระบบ LEB2 อาจารย์สามารถสร้างข้อสอบในรูปแบบอัตนัยได้ และเพื่อเป็นการซัพพอร์ตความคิดของนักศึกษา ระบบ LEB2 จึงยังไม่มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรและความยาวของจำนวนบรรทัด 

ใครสามารถตรวจคำตอบควิซของนักศึกษาได้บ้าง

  • สมาชิกทั้งหมดของทีมการสอน

วิธีการตั้งค่าออนไลน์ควิซ

  • จะใช้วิธีการตั้งค่าแบบเดียวกันกับการสร้างคำถามควิซประเภทอื่นๆ ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ การตั้งค่าออนไลน์ควิซ 

วิธีการตรวจคำตอบควิซประเภท Short Answer 

1. ไปที่ Assessment Activity 
2. เลือกควิซที่ต้องการตรวจ
3. ไปที่หน้า Summary จะปรากฏคำตอบทั้งหมดที่นักศึกษาส่งเข้ามา

summary.png

4. ไปที่ข้อคำถามที่ต้องการตรวจคำตอบ เลือก View Responses

view_responses.png

  • หมายเหตุ View Responses จะแสดงคำตอบของนักศึกษาทุกคน ซึ่งผู้ตรวจจะไม่ทราบว่าตรวจคำตอบของนักศึกษาคนใดอยู่ หากต้องการทราบผลการตรวจคำตอบรายบุคคล สามารถเช็กได้ที่หน้า Response

5. ตรวจคำตอบของนักศึกษาทีละข้อ หากคำตอบนั้นถูกต้อง คลิกที่เครื่องหมายถูกต้อง หากคำตอบไม่ถูกต้อง คลิกที่เครื่องหมายผิด และกด Save 

view all response new.png

หมายเหตุ

  • ผู้ตรวจจะต้องพิจารณาคำตอบด้วยดุลยพินิจของตนเองว่าจะให้คำตอบนั้นถูกหรือผิด เนื่องจากระบบยังไม่สามารถรองรับการใส่ keywords เพื่อกำหนดคำตอบที่ถูกต้องได้ หากพิจารณาแล้วว่าคำตอบนั้นถูก นักศึกษาจะได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ หากคำตอบไม่ถูก คะแนนที่ได้แสดงจะเป็น 0 ทันที
  • ระบบจะแสดงผลการตรวจคำตอบถูกผิดของนักศึกษาภายในข้อนั้นๆ ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ตรวจทราบได้ว่าในข้อดังกล่าวมีจำนวนนักศึกษาที่ตอบถูกกี่คน หรือตอบผิดกี่คน

right_wrong.png

ข้อควรระวัง หากมีการสร้างคำถามหลากหลายประเภทในชุดข้อสอบเดียว ผู้สอนจะต้องไม่ลืมมาตรวจคำตอบของควิซประเภท Short Answer ซึ่งการตรวจควิซประเภทนี้จะต้องอาศัยการเข้ามาตรวจด้วยตนเองแบบแมนนวล หมายความว่าระบบจะไม่แสดงผลลัพธ์หากไม่มีการเข้ามาตรวจคำตอบ และนักศึกษาจะไม่สามารถมองเห็นคะแนนได้หลังส่งคำตอบหรือหลัง Due date 

 

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง >>> การสร้างคำถามในรูปแบบของ Short Answer 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

29 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ