ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสร้างคำถาม ใช่/ไม่ใช่ และการตอบเป็นตัวเลข

 • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 รองรับรูปแบบคำถาม 5 ประเภท หากต้องการสร้างแบบทดสอบด้วยใช่ / ไม่ใช่ หรือการตอบเป็นตัวเลขคุณสามารถสร้างโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 

ใครสามารถสร้างคำถาม ใช่/ไม่ใช่และการตอบเป็นตัวเลข ได้บ้าง  

บทบาทต่อไปนี้สามารถสร้างแบบทดสอบใช่ / ไม่ใช่ หรือตัวเลข:

 • เจ้าของห้องเรียน และ อาจารย์

การสร้างคำถาม ใช่/ไม่ใช่

 1. ไปที่ออนไลน์ควิซ ที่คุณต้องการสร้างคำถาม
 2. คลิก "เพิ่ม"
 3. เลือกใช่ / ไม่ใช่
 4. ตั้งคำถาม
 5. เลือก"ใช่" ถ้าคำตอบคือใช่ หรือ เลือก"ไม่ใช่"ถ้าคำตอบนั้นไม่ใช่
 6. คลิก"ผลการเรียนรู้" > Add LO (หากคุณต้องการผูกคำถามกับ LO)
 7. คลิก "คะแนน" กรอกคะแนนสำหรับคำถามแต่ละข้อ (จะไม่มีคะแนนหากคุณไม่ได้เลือกหรือให้คะแนนในช่องนี้)
 8. คลิก "สร้าง"

การสร้างคำถามแบบตอบเป็นตัวเลข

 1. ไปที่ออนไลน์ควิซ ที่คุณต้องการสร้างคำถาม
 2. คลิก "เพิ่ม"
 3. เลือก "ตัวเลข"
 4. ตั้งคำถาม
 5. กรอกคำตอบ (ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น)
 6. คลิกเพิ่มคำตอบเพิ่มเติมหากคุณต้องการเพิ่มคำตอบ
 7. คลิก"ผลการเรียนรู้" > Add LO (หากคุณต้องการผูกคำถามกับ LO)
 8. คลิก "คะแนน" กรอกคะแนนสำหรับคำถามแต่ละข้อ (จะไม่มีคะแนนหากไม่ได้เลือกหรือให้คะแนนในช่องนี้)
 9. คลิก"จำนวนตัวอักษรสูงสุด"เพื่อกำหนดจำนวนตัวอักษร
 10. คลิก "สร้าง"

หมายเหตุ:

1. สำหรับคำถามประเภท Numeric ระบบจะตรวจคำตอบให้อัตโนมัติ แต่อาจารย์สามารถเข้าไปตรวจคำตอบได้ด้วยตนเองเช่นกัน โดยไปที่หน้า summery และเลือก View responses ในแต่ละข้อเพื่อตรวจคำตอบด้วยตนเอง

2. สำหรับคำถามประเภท Numeric หากมีการกำหนด Max Character (การจำกัดจำนวนตัวอักษร) สำหรับการตอบคำถามของควิซประเภทนี้ หมายความว่านักศึกษาจะสามารถพิมพ์ตัวอักษรในช่องคำตอบได้มากที่สุดเท่าที่อาจารย์กำหนดไว้ เช่น หากอาจารย์ตั้งค่า Max Character ไว้ที่ 4 ตัวอักษร นักศึกษาจะสามารถพิมพ์คำตอบได้มากที่สุดเพียงแค่ 4 ตัวอักษรเท่านั้น

เคล็ดลับ: หากต้องการทราบวิธีสร้างแบบทดสอบไปที่ สร้างออนไลน์ควิซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

สนับสนุนโดย Zendesk