ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การตั้งค่าออนไลน์ควิซ

 • ปรับปรุงเมื่อ

อาจารย์สามารถตั้งค่าออนไลน์ควิซด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดายบน LEB2 เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ใครสามารถตั้งค่าออนไลน์ควิซได้บ้าง ?

 • ทีมผู้สอน

วิธีการการตั้งค่าออนไลน์ควิซ

 1. เลือกออนไลน์ควิซที่ต้องการ
 2. คลิก "ตั้งค่า"
 3. เลือก "จำกัดเวลา" เพื่อกำหนดกรอบเวลาสำหรับควิซนี้
 4. เลือก "สลับคำถาม" หากต้องการให้คำถามในชุดข้อสอบสลับกัน เพื่อป้องกันการทุจริต
 5. เลือกแสดงคำตอบที่ถูกต้อง 
  -
  หลังทำแบบทดสอบเสร็จ หากต้องการแสดงคำตอบที่ถูกต้องทันทีหลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จ
  - หลังวันสิ้นสุดแบบทดสอบ หากต้องการแสดงคำตอบที่ถูกต้องหลังจากวันที่ครบกำหนด

การตั้งค่าพิเศษ

 1. เลือก ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ เพื่อแสดงว่าออนไลน์ควิซนี้สำคัญ
 2. เลือก "ประกาศคะแนน"
  - หลังทำแบบทดสอบเสร็จ เพื่อแสดงคะแนนหลังจากนักศึกษาทำออนไลน์ควิซเสร็จ
  - หลังวันสิ้นสุดแบบทดสอบ เพื่อแสดงคะแนนหลังจาก Due date
 3. กด "บันทึก" เป็นอันเสร็จสิ้น
หมายเหตุ
 • หากอาจารย์ไม่กำหนดคะเเนนในคำถามเเต่ละข้อ จะไม่สามารถสร้างออนไลน์ควิซได้ 
 • หากนักศึกษาได้เข้ามาทำออนไลน์ควิซและส่งคำตอบเรียบร้อยแล้ว อาจารย์จะไม่สามารถทำการแก้ไขเนื้อหาของคำถาม คำตอบ และคะแนนได้ แต่สามารถเลื่อนตั้งค่าวันที่แสดงและวันที่สิ้นสุด (Publish date- Due date) ของออนไลน์ควิซได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

25 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

สนับสนุนโดย Zendesk