สร้างออนไลน์ควิซ

 • ปรับปรุงเมื่อ

การสร้างแบบทดสอบสามารถสร้างได้ทั้งบนฟีเจอร์ แผนการสอน หรือ Plan และฟีเจอร์ กิจกรรมเพื่อการประเมิน หรือ Assessment Activity ซึ่งรองรับการสร้างคำถามรูปแบบต่างๆ มากถึง 5 รูปแบบ ได้แก่

 • รูปแบบปรนัย
 • รูปแบบตอบถูก/ผิด
 • รูปแบบตอบใช่/ไม่ใช่
 • รูปแบบตอบเป็นตัวเลข
 • รูปแบบเขียนตอบสั้นๆ 

บทบาทใดสามารถสร้างออนไลน์ควิซได้?

 • ทีมผู้สอน

วิธีสร้างออนไลน์ควิซบนฟีเจอร์ Assessment Activity

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. คลิกปุ่ม "สร้างควิซ"
 3. ตั้งชื่อควิซ
 4. กรอกคำอธิบายของควิซ (หากมี)
 5. แนบไฟล์ได้ตามต้องการ โดยคลิกไอคอน "คลิปหนีบกระดาษ" (หากมี)
 6. ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่มควิซ ที่ "" (นักศึกษาจะเห็นแบบทดสอบเมื่อถึงเวลาเริ่มแสดง)
 7. ตั้งค่าวัน-เวลา กำหนดส่ง ที่ "กำหนดส่ง" (เมื่อหมดเวลานักศึกษาจะไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้)
 8. กรอกตัวเลขสัปดาห์ที่ต้องการใช้ควิซ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
 9. ทำเครื่องหมายถูกที่หน้า "ไปที่หน้ารายละเอียดแบบทดสอบหลังจากสร้างแล้ว"
 10. คลิกปุ่ม "สร้าง" ระบบจะเปิดหน้าออกแบบควิซเพื่อให้เริ่มต้นสร้างคำถาม

หมายเหตุ: หากไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นแสดง จะไม่สามารถสร้างควิซได้

วิธีแก้ไขและลบออนไลน์ควิซ

 1. ไปที่ฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน"
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 3. คลิกไอคอน "ฟันเฟือง"
 4. เลือก "แก้ไข" หรือ "ลบ" 

หมายเหตุ

 • การแก้ไขคำถามจะไม่สามารถทำได้ในกรณีที่นักศึกษาเริ่มทำควิซแล้ว
 • การแก้ไขวันเริ่มต้นแสดง วันสิ้นสุด และกำหนดเวลา (Time limit) จะไม่สามารถทำได้ในกรณีที่นักศึกษาเริ่มทำควิซแล้ว แต่จะแก้ไขได้อีกครั้งเมื่อผ่านวันสิ้นสุดไปแล้ว
 • ปัจจุบันระบบไม่ได้แสดงวันและเวลาที่อาจารย์สร้างกิจกรรม โดยระบบจะแสดงเพียงแค่วันที่เริ่มแสดงและวันที่สิ้นสุดของกิจกรรมตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้เท่านั้น

วิธีสร้างออนไลน์ควิซบนฟีเจอร์ Plan

 1. คลิกที่ ฟีเจอร์ "แผนการสอน"
 2. ในคอลัมน์กิจกรรมเพื่อการประเมิน คลิกปุ่ม "สร้าง"
 3. เลือก "ควิซ"
 4. ตั้งชื่อควิซ
 5. กรอกคำอธิบายของควิซ (หากมี)
 6. แนบไฟล์ได้ตามต้องการ โดยคลิกไอคอน "คลิปหนีบกระดาษ" (หากมี)
 7. ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่มควิซ ที่ "เริ่มต้นแสดง" (นักศึกษาจะเห็นแบบทดสอบเมื่อถึงเวลาเริ่มแสดง)
 8. ตั้งค่าวัน-เวลา กำหนดส่ง ที่ "กำหนดส่ง" (เมื่อหมดเวลานักศึกษาจะไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้)
 9. กรอกตัวเลขสัปดาห์ที่ต้องการใช้ควิซ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
 10. ทำเครื่องหมายถูกที่หน้า "ไปที่หน้ารายละเอียดแบบทดสอบหลังจากสร้างแล้ว"
 11. คลิกปุ่ม "สร้าง" ระบบจะเปิดหน้าออกแบบควิซเพื่อให้เริ่มต้นสร้างคำถาม

เคล็ดลับ: หากต้องการผูกออนไลน์ควิซเข้ากับผลการเรียนรู้ทันที แนะนำให้สร้างออนไลน์ควิซที่ฟีเจอร์ Plan

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

48 จาก 72 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ