อาจารย์สามารถคัดลอกกิจกรรมบน LEB2 ได้แล้ว!

 • ปรับปรุงเมื่อ


อาจารย์สามารถจัดการกิจกรรมในห้องเรียนได้ง่ายมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ Clone quizClone Assessment Activity และ Clone Learning Activity

Clone quiz ช่วยให้การสร้างออนไลน์ควิซของอาจารย์ง่ายขึ้น โดยอาจารย์สามารถคัดลอกควิซไปยัง section อื่นๆ หรือแม้แต่ในห้องเรียนเดิม ก็ทำได้อย่างง่ายดายตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity)
 2. เลือกควิซที่ต้องการคัดลอก คลิกที่ฟันเฟือง
 3. เลือก Clone quiz
 4. เลือกห้องเรียนหรือ section ปลายทางที่ต้องการคัดลอกควิซ
 5. คลิกปุ่ม Clone เป็นอันเสร็จสิ้น

Clone Assessment Activity อาจารย์สามารถคัดลอกกิจกรรมเพื่อการประเมินไปยัง section อื่นๆ หรือแม้แต่ในห้องเรียนเดิม ก็ทำได้อย่างง่ายดายโดยมีขั้นตอนเดียวกับการ Clone quiz

 1. ไปที่กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity)
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการคัดลอก คลิกที่ฟันเฟือง
 3. เลือก Clone Activity
 4. เลือกห้องเรียนหรือ section ปลายทางที่ต้องการคัดลอกกิจกรรม
 5. คลิกปุ่ม Clone เป็นอันเสร็จสิ้น

Clone Learning Activity ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดบนระบบ LEB2 อาจารย์สามารถคัดลอกกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ไปยัง section อื่นๆ โดยมีขั้นตอนเดียวกับการ Clone quiz และ Clone Assessment Activity 

 1. ไปที่กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity)
 2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการคัดลอก คลิกที่ฟันเฟือง
 3. เลือก Clone Learning Activity
 4. เลือกห้องเรียนหรือ section ปลายทางที่ต้องการคัดลอกกิจกรรม
 5. คลิกปุ่ม Clone เป็นอันเสร็จสิ้น
 1. ตรวจสอบการตั้งค่า Publish Date และ Due Date ของควิซที่ถูกคัดลอกไปยังห้องเรียนหรือ section ใหม่เพื่อให้ตรงกับเวลาใช้งานของแต่ละห้องเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อย
 2. หากเป็นการ Clone quiz และ Clone Activity เพื่อใช้ซ้ำในห้องเรียนเดียวกัน ชื่อของกิจกรรมที่ถูก clone จะมีคำว่า copy หากถูก clone มากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะรันเป็นตัวเลข copy (2), copy (3),  ... ตามลำดับ โดยอาจารย์สามารถแก้ไขชื่อของกิจกรรมที่ถูก Clone ได้
 3. หากเป็นการ Clone Learning Activity จะไม่สามารถคัดลอกกิจกรรมเดียวกันไปยังห้องเดียวกันได้ โดยจะต้องเลือกห้องปลายทางที่ไม่ใช่ห้องเดียวกับห้องต้นทาง
 4. สามารถ Clone Assessment Activity และ Learning Activity ผ่านฟีเจอร์ Plan ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ