หน้า Score Book บอกอะไรบ้าง

  • ปรับปรุงเมื่อ

Score-book-TH.jpg

เมื่อส่งงานหรือทำควิซเรียบร้อยแล้ว อาจารย์แจ้งประกาศคะแนนบนระบบ LEB2 นักศึกษาอาจไม่ทราบว่าสามารถไปดูคะแนนได้ที่ไหน เราขอแนะนำให้รู้จักกับฟีเจอร์ Score Book หรือ สมุดคะแนน ฟีเจอร์เสริมตัวสำคัญบนระบบ LEB2 ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถดูคะแนนที่ตนได้รับในแต่ละกิจกรรมได้

Score Book อยู่ตรงไหน?

เมื่อเข้าสู่ระบบ LEB2 เรียบร้อยแล้ว บนแถบเมนูด้านซ้ายมือสุด เลื่อนลงมาจะเห็นคำว่า สมุดคะแนน (Score Book) 

หน้า Score Book บอกอะไรบ้าง?

บนหน้า Score Book จะแสดงรายการกิจกรรมเพื่อการประเมินทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ นักศึกษาจะมองเห็นคะแนนที่ได้รับ (Scores Received) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ำสุด (Min) และคะแนนเฉลี่ย (Mean)

maxminmean.png

สถานะของคะแนนที่ได้รับ หมายความว่าอย่างไร?

บางครั้งนักศึกษาอาจจะพบสถานะบนคะแนนที่ได้รับว่า "คะแนนของคุณถูกซ่อนอยู่"  "รอประเมิน" และ "ยังไม่ได้ประเมินตนเอง" ทั้ง 3 สถานะนี้หมายความว่าอย่างไร? ซึ่งเราขออธิบายดังนี้

  • คะแนนของคุณถูกซ่อนอยู่ (Your score is hidden) หมายความว่า อาจารย์ยังไม่ได้ประกาศคะแนน
  • รอประเมิน (Review Pending) หมายความว่า งานของนักศึกษากำลังอยู่ระหว่างการประเมินของอาจารย์
  • ยังไม่ได้ประเมินตนเอง (Self-Assessment Pending) หมายความว่า อาจารย์ได้ตั้งค่ากิจกรรมนี้ไว้ว่านักศึกษาจะต้องประเมินตนเองก่อนถึงจะสามารถมองเห็นคะแนนของตนเองได้ 

ดูผลการประเมินได้อย่างไรบนหน้า Score Book?

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมได้ โดยกดที่ ผลการประเมิน (View Feedback) ท้ายช่องกิจกรรม เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบคะแนนของตนเองและคอมเมนต์จากอาจารย์ถึงนักศึกษา (หากมี) และนักศึกษายังสามารถตอบกลับคอมเมนต์ของอาจารย์ได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> ทำไมนักศึกษาถึงไม่เห็นคะแนนของตัวเอง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

22 จาก 44 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ