สมุดคะแนน

 • ปรับปรุงเมื่อ

สมุดคะแนน เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ในการจัดการคะแนนของนักศึกษาในห้องเรียน สามารถตรวจสอบคะแนนได้ 2 วิธี คือ

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดน้ำหนักการประเมินคะแนน การเช็กชื่อ หรือ การให้นำเข้าและดาวน์โหลดคะแนน ได้จากหน้าสมุดคะแนน 

ใครสามารถตั้งค่าสมุดคะแนนได้บ้าง?

บทบาทต่อไปนี้สามารถตั้งค่าสมุดคะแนน:

 • เจ้าของห้องเรียนและอาจารย์ 

ภาพรวมจากกิจกรรมเพื่อการประเมิน เป็นภาพรวมของคะแนนในแต่ละกิจกรรม ตารางจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อกิจกรรม
 • วันที่กำหนดส่ง (Due date)
 • คะแนน Max / Min / Mean ในแต่ละกิจกรรม

ภาพรวมจากนักศึกษา เป็นภาพรวมคะแนนนักศึกษารายบุคคล  ตารางจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • รายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน
 • สถานะการส่งของนักศึกษารายบุคคล
 • คะแนนในแต่ละกิจกรรม

วิธีตั้งค่าการให้น้ำหนักคะแนน:

 1. คลิก "..."
 2. เลือก "ให้น้ำหนักคะแนน"
 3. กำหนดน้ำหนักการประเมินรายกิจกรรม
 4. คลิก "บันทึก"

วิธีตั้งค่าคะแนนการเข้าชั้นเรียน

 1. คลิก "..."
 2. เลือก "การเช็กชื่อ"
 3. กำหนดคะแนนสำหรับสถานะการเช็กชื่อ
 4. คลิก "บันทึก"

วิธีนำเข้าคะแนน

 1. คลิก "..."
 2. เลือก "อัปโหลดไฟล์คะแนน"
 3. คลิก "เลือกไฟล์"
 4. เลือกไฟล์เทมเพลตคะแนนที่กรอกข้อมูลไว้

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาพร้อมข้อมูลสถานะการส่งงานและคะแนนเป็นไฟล์ Excel ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "Export" แต่หากอาจารย์ยังไม่มีการสร้างกิจกรรมใดๆ แล้วต้องการดาวน์โหลดข้อมูลของนักศึกษา ให้คลิกที่ '...' ด้านข้างปุ่ม Export และเลือก 'Import Score' แทน อาจารย์จะได้ไฟล์ Excel ที่มีรายชื่อและรหัสนักศึกษาที่ครบถ้วน

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> สามารถดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดในระบบออกมาเป็นไฟล์ได้หรือไม่  การสร้างกิจกรรมเพื่อประกาศผลคะแนนบนระบบ LEB2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 44 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ