คู่มือการใช้งาน LEB2 สำหรับนักศึกษาปรับพื้นฐาน

  • ปรับปรุงเมื่อ

_______________________________-LEB2.jpg

สำหรับนักศึกษาแรกเข้า มจธ. ที่ได้รับสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ผ่านระบบ LEB2 ทางทีมงานได้จัดทำคู่มือฯ โดยแนะนำตั้งแต่กระบวนการเข้าใช้งาน วิธีการเข้าเรียนปรับพื้นฐานในวิชาต่างๆ ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ การดูคะแนน ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาใหม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนปรับพื้นฐาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

78 จาก 82 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ