ทำไมนักศึกษาควร Activate account ของ office365

  • ปรับปรุงเมื่อ

เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานได้ครบทุกฟีเจอร์ของ Microsoft Teams ผ่านทาง LEB2Live นักศึกษาควร Activate account ที่ office365.kmutt.ac.th

  • Join live ได้เลยไม่ต้องรอคนในห้อง allow
  • ส่งไฟล์ผ่านทาง chat
  • เห็น whiteboard ที่อาจารย์ share (ยังไม่รองรับบน mobile & iPad)
  • Start / Stop recording (ขึ้นอยู่กับการกำหนดหรืออนุญาตของอาจารย์ว่าให้ใครเป็นผู้บันทึกวิดีโอ)

live5__1_.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

12 จาก 23 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ