แบบสำรวจคืออะไร ทำไมนักศึกษาต้องทำแบบสำรวจ

  • ปรับปรุงเมื่อ

แบบสำรวจหรือฟีเจอร์ Survey เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน นักศึกษาสามารถประเมินผลการเรียนการสอนได้ผ่านฟีเจอร์นี้ และอาจารย์สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสามารถติดตามได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจในการเรียนมากน้อยเพียงใด โดยนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงแบบสำรวจได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ (Publish date) และหากสิ้นสุดหรือเลยเวลาที่กำหนดส่ง (Due date) ไปแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าถึงแบบสำรวจได้อีก

วิธีการเริ่มทำแบบสำรวจ (Survey)

  • เลือกแบบสำรวจที่ต้องการประเมิน คลิก Start Survey

survey.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

6 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ