ทำไมถึงมองไม่เห็นวิดีโอบน Learn It

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมถึงมองไม่เห็นวิดีโอบน Learn It ?

A: สาเหตุอาจมาจาก Extensions ของบางแอปพลิเคชันบนบราวเซอร์ Google Chrome บล็อคการใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าว นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกไอคอน Extensions ที่อยู่ข้างแถบ URL
  2. เลือก Manage extensions
  3. จะปรากฏหน้าต่างแอปพลิเคชันที่ได้ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ลองเลือกสุ่มปิด/เปิดบางแอปพลิเคชันแล้วเข้าไปใช้งานฟีเจอร์บน LEB2 ว่าสามารถกลับมาใช้งานได้หรือไม่ วิธีนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าปัญหาเกิดจากแอปพลิเคชันตัวใดอย่างเฉพาะเจาะจง ทำได้เพียงแค่สุ่มปิด/เปิดบางแอปพลิเคชันเท่านั้น หลังจากทำการปิด/เปิดแล้ว refresh ที่หน้าฟีเจอร์ที่ต้องการด้วยการกด Ctrl+Shift+R ที่แป้นพิมพ์เพื่อโหลดซ้ำและเป็นการเคลียร์แคชในหน้าดังกล่าว เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

manage_extensions.png

image__26_.png

หรือ หากนักศึกษาใช้งานระบบ LEB2 นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือต่างประเทศ แนะนำให้ตั้งค่า VPN ก่อน จากนั้นลองเข้าสู่ระบบ LEB2 อีกครั้งเพื่อใช้งานฟีเจอร์ Learn It หากตรวจสอบและตั้งค่าตามวิธีที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วยังไม่สามารถดูวิดีโอบนฟีเจอร์ Learn It ได้ ให้ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

13 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ