นักศึกษาส่งงานไปแล้วแต่ลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์ ทำอย่างไรดี

  • ปรับปรุงเมื่อ

01-Forgot-rename-the-file-th.jpg

Q: นักศึกษาส่งงานไปแล้วแต่ลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์ ทำอย่างไรดี?

A: หากนักศึกษาส่งงานไปแล้วแต่พบว่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์ ถ้ายังไม่หมดเวลากำหนดส่ง นักศึกษาสามารถกด Edit submission ลบไฟล์ที่อัปโหลดไปก่อนหน้าออก และอัปโหลดไฟล์ที่ตั้งชื่อใหม่เข้าไปแทนได้ แต่หากเลยกำหนดส่งไปแล้ว เพิ่งตรวจสอบพบว่าตนเองลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์ ถ้าแก้ไขการส่งงาน สถานะก็จะเปลี่ยนเป็นส่งงานสาย ไม่ต้องกังวล อาจารย์สามารถรับรู้ได้ว่าไฟล์ที่ส่งไปนั้นเป็นของนักศึกษาคนใด โดยเมื่ออาจารย์ดาวน์โหลดไฟล์ออกมาตรวจนั้น ระบบจะใส่ Student ID_File name ให้โดยอัตโนมัติ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 53 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ