นักศึกษาส่งงานเป็น Link ให้อาจารย์ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: นักศึกษาส่งงานเป็น Link ให้อาจารย์ได้หรือไม่

A: สามารถทำได้ โดยบนระบบ LEB2 หากนักศึกษาต้องการแนบลิงค์ ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. กด "ส่งงาน"
  2. คลิกไอคอน "13.png " 
  3. ใส่ link ที่ต้องการ ในช่อง URL
  4. คลิก "OK" 
  5. คลิก "ส่งงาน"

    link2.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

8 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ