สามารถติดต่ออาจารย์ผ่าน Live Chat บนระบบ LEB2 ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Contact-Teacher-th.png

Q: สามารถติดต่ออาจารย์ผ่าน Live Chat บนระบบ LEB2 ได้หรือไม่?

A: Live Chat มีไว้สำหรับติดต่อพี่ทีมงาน LEB2 เท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ต้องการติดต่ออาจารย์ อาจจะต้องติดต่อกับอาจารย์ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น โดยสามารถค้นหารายชื่อและอีเมลของผู้สอนได้ที่ฟีเจอร์ Member เลือกแถบ Teaching Team แต่หากต้องการให้ทีมงานช่วยประสานงานกับอาจารย์หรือขอข้อมูลติดต่อ สามารถแจ้งทีมงานให้ช่วยเหลือในด้านนี้ได้

contact_teacher.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

6 จาก 11 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ