หากถอนรายวิชาเเล้วยังมีชื่ออยู่บน LEB2 จะต้องทำอย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q : หากถอนรายวิชาเเล้วยังมีชื่ออยู่บน LEB2 จะต้องทำอย่างไร

A: ในกรณีที่นักศึกษาทำการถอนรายวิชาที่ลงเรียนแล้ว ระบบ LEB2 จะทำการลบรายชื่อของนักศึกษาออกจากห้องเรียนโดยอัตโนมัติ 1 วันหลังนักศึกษาทำการถอนรายวิชาดังกล่าวบน NewACIS อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ระบบ LEB2 จะทำการลบรายชื่อของนักศึกษาได้นั้น ระบบจะเช็กข้อมูลตามรายการด้านล่างนี้

  • นักศึกษาไม่มีประวัติ Submission
  • นักศึกษาไม่มีผลการประเมินใน Assessment Activity
  • นักศึกษาไม่มีประวัติ Quiz Submission
  • นักศึกษาไม่มีประวัติ Survey Submission
  • นักศึกษาไม่มีประวัติ Attendance
  • นักศึกษาไม่มีประวัติ เป็นผู้ถูก Add เข้าห้องเรียนโดยทีมผู้สอน

หากระบบตรวจสอบพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในลิสต์ด้านบนนี้ รายชื่อนักศึกษาก็จะยังไม่ถูก Auto-Remove ออกจากห้องเรียน เพื่อไม่ให้กระทบกับประวัติการใช้งานในห้องเรียนเดิม โดยนักศึกษาสามารถติดต่อทีมงาน LEB2 support ให้ช่วยย้ายข้อมูลไปยังห้องเรียนที่ต้องการก่อน Remove รายชื่อออกจากห้องเรียนที่ถอนหรือยกเลิกได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

7 จาก 15 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ