นักศึกษาสามารถดูรายชื่ออาจารย์ผู้สอนได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถดูรายชื่ออาจารย์ผู้สอนได้หรือไม่

A: ได้ค่ะ นักศึกษาสามารถไปที่ฟีเจอร์ Member จากนั้นเลือก Teaching Team เพื่อดูรายชื่อของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดในห้องเรียนนี้ได้เลย :)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

7 จาก 12 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ