รวมคำถามจาก LEB2 Training for Beginner ครั้งที่ 12

 • ปรับปรุงเมื่อ

บทความนี้เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อรวบรวมคำถามจากอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ LEB2 Training for Beginners ครั้งที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

 

Class Setting
 • ถาม: อาจารย์ไม่เห็นห้องเรียนที่ต้องการ Import ในหน้า import class list บนระบบ LEB2 ต้องทำอย่างไร
  ตอบ: ในกรณีที่ระบบ LEB2 จะมีห้องเรียนเข้ามาอยู่ที่ Import class list ได้นั้น จะต้องได้รับข้อมูลเช่น รหัสวิชา/ section/ รายชื่อทีมผู้สอนเเละนักศึกษา ที่เจ้าหน้าที่ภาควิชาบันทึกในระบบ New ACIS เมื่อมีการบันทึกแล้วถึงจะมีห้องเรียนเข้ามาใน Import class list บนระบบ LEB2 ในวันถัดไป หากอาจารย์ต้องการตรวจสอบช่วงเวลาที่ข้อมูลจะแล้วเสร็จ สามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ภาควิชาของอาจารย์โดยตรง
         ถ้าหากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว แต่อาจารย์ยังไม่พบห้องเรียนใน Import class list บนระบบ LEB2 สามารถติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อตรวจสอบให้ได้ทันที

mceclip4.png

 • ถาม: อาจารย์สามารถดูรายวิชาที่เคยสอนในเทอมอื่นๆที่หน้า class list ได้หรือไม่
  ตอบ: ได้ อาจารย์สามารถดูห้องเรียนที่เคยสอน โดย filter เทอม/ปีการศึกษา เพื่อให้ระบบแสดงห้องเรียนของแต่ละเทอมที่อาจารย์มีรายชื่อเป็นผู้สอนในเทอมที่ผ่านมา

 

mceclip0.png

Plan

 

Assessment Activity
 • ถาม: เมื่อมีนักศึกษาส่งงานเข้ามาในระบบ นักศึกษาสามารถเห็นงานของนักศึกษาคนอื่นที่ส่งเข้ามาหรือไม่
  ตอบ: นักศึกษาจะเห็นเฉพาะงานของตัวเองเท่านั้น

 

Online Quiz
 • ถาม: อาจารย์สามารถสุ่ม Quiz บางข้อให้นักศึกษาแต่ละคนทำได้หรือไม่ 
  ตอบ: ไม่ได้ ในขณะนี้ระบบ LEB2 ยังไม่สามารถสุ่ม Quiz บางข้อขึ้นมาให้นักศึกษาทำได้ แต่อาจารย์สามารถสลับข้อคำถามให้นักศึกษาเห็นไม่เหมือนกันโดยการตั้งค่าควิซเเละเลือก"สลับคำถาม" และหากอาจารย์ต้องการ
  แจกข้อสอบคนละชุดให้นักศึกษาสามารถทำได้ในฟีเจอร์ Assessment Activity
 • ถาม: การตั้งค่าควิซในเเท็บตั้งค่า เป็นการตั้งค่าเฉพาะในเเต่ละข้อ หรือตั้งค่าทั้งควิซ
  ตอบ: จะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับควิซดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน LEB2 รองรับรูปแบบคำถาม 5 ประเภท คือ
  👉🏻ปรนัย
  👉🏻ถูก/ผิด
  👉🏻ใช่/ไม่ใช่
  👉🏻ตัวเลข
  👉🏻อัตนัย
  หากอาจารย์ต้องการตั้งค่าเฉพาะข้อ สามารถตั้งค่าได้ทางด้านขวามือขณะที่กำลังสร้างควิซข้อนั้นๆ

  7-11-2022_4-24-06_PM.jpg                                                     เเท็บตั้งค่าสำหรับการตั้งค่าทั้งควิซ         

 

       7-11-2022_4-24-48_PM.jpg

การตั้งค่าเฉพาะข้อ

 

Member
 • ถาม: ผู้ที่ import ห้องเรียนคนแรก จะกลายเป็นเจ้าของห้องเรียน (Owner) นั้นๆใช่หรือไม่ 
  ตอบ: ใช่ ระบบจะกำหนดสถานะ (Role) ให้ผู้ที่ Import ห้องเรียนคนแรกเป็นเจ้าของห้องเรียน (Owner) ให้อัตโนมัติ เเละอาจารย์ท่านอื่นๆจะอยู่ในสถานะของอาจารย์ (Teacher role)
 • ถาม: ทีมผู้สอนที่อยู่ในสถานะ อาจารย์ (Teacher role) สามารถคัดลอกแผนการสอน (Clone plan) ได้หรือไม่ หรือสามารถทำได้เฉพาะในสถานะ เจ้าของห้องเรียน (Owner)
  ตอบ: ได้ ทีมผู้สอนสามารถคัดลอกแผนการสอน (Clone plan) ได้ทั้งเจ้าของห้องเรียน (Owner) และอาจารย์ (Teacher role)
 • ถาม: อาจารย์สามารถเพิ่มสมาชิกในห้องเรียนนอกจากรายชื่อที่มากับห้องเรียนได้หรือไม่
  ตอบ: ได้ หลังจากที่อาจารย์ Import class เข้ามาในระบบแล้ว จะมีรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมสอนมาด้วยซึ่งอาจารย์สามารถเพิ่ม-ลบ และเปลี่ยนเเปลงสมาชิกรวมถึงทีมผู้สอนได้ตลอดเวลา 

 

File
 • ถาม: อาจารย์สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียวกันทั้งห้องเรียน โดยไม่แยกโฟลเดอร์รายบุคคลได้หรือไม่
  ตอบ: ไม่ได้ หากอาจารย์กดดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ไฟล์งานของนักศึกษาจะถูกบันทึกลงยังคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เป็นไฟล์. zip เเต่อาจารย์สามารถ extract .zip file เเละดึงไฟล์งานส่งงานของนักศึกษาออกจากโฟลเดอร์หลายอันพร้อมกันได้
 • ถาม: ระบบ LEB2 จำกัดขนาดไฟล์งานที่สามารถอัปโหลดหรือไม่ 
  ตอบ: ระบบ LEB2 ไม่มี Limits ของขนาดไฟล์ (หากเป็นไฟล์ใหญ่เกิน 1 GB อาจต้องใช้เวลาในการอัปโหลด) 
 • ถาม: อาจารย์สามารถใช้อุปกรณ์เสริมเขียนคอมเมนต์ลงบนไฟล์งาน (.pdf) ของนักศึกษาบนระบบขณะที่ตรวจงานได้เลยหรือไม่ 
  ตอบ: ไม่ได้ อาจารย์ต้องดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเขียนลงบนไฟล์งาน และอัปโหลดไฟล์เเนบเข้าไปใหม่ที่ไอคอน mceclip8.png
 • ถาม: เมื่อนักศึกษาส่งงานเข้ามาในระบบ ไฟล์ที่นักศึกษาส่งเข้ามาจะถูกเก็บแยกเป็นโฟลเดอร์ของรายบุคคลหรือไม่ ถ้านักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ซ้ำจะเป็นอย่างไร
  ตอบ: ใช่ ไฟล์งานของนักศึกษาจะแสดงเป็นรายบุคคล อาจารย์สามารถตรวจงานผ่านระบบ LEB2 ได้ทันที เเละหากอาจารย์ดาวน์โหลดไฟล์งานของนักศึกษาออกมาจะเเสดงเป็นไฟล์ .Zip เมื่อ
  Extract ไฟล์งานนักศึกษา จะถูกเเยกเป็นเเต่ละโฟลเดอร์รายบุคคล และชื่อไฟล์จะเเสดงเป็น Student ID_File name ให้โดยอัตโนมัติ 
Support & Help
 • ถาม: เมื่อมีการส่งงานจากนักศึกษาเข้ามา จะมีเเจ้งเตือนในฝั่งอาจารย์หรือไม่
  ตอบ: ปัจจุบัน LEB2 ยังไม่มีการเเจ้งเตือนการส่งงานของนักศึกษา
 • ถาม: อาจารย์สามารถ Switch to student view ได้หรือไม่
  ตอบ:
  ไม่ได้ เเต่อาจารย์สามารถติดต่อทีมงานเพื่อตรวจสอบในมุมมองของนักศึกษา หรือเพิ่มอาจารย์ท่านอื่นในรายวิชานั้นๆเข้าไปใน Mode ของ Observer Studentได้
 • ถาม: หากอาจารย์ใช้แพลตฟอร์มอื่นในการสอนออนไลน์แต่จะใช้ LEB2 สำหรับการสอบได้หรือไม่
  ตอบ: ได้ โดยอาจารย์สามารถใช้ LEB2 เป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนการสอน ตลอดจนการประเมิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 • ถาม: LEB2 มีแผนที่จะทำสถานะ อ่านเเล้ว (read) หลังข้อความ เมื่อนักศึกษาอ่าน feedback ที่อาจารย์ให้หรือไม่
  ตอบ: LEB2 มีแผนพัฒนาระบบในการที่จะให้อาจารย์สามารถเห็นได้ว่านักศึกษาได้อ่านข้อความที่อาจารย์ได้ Feedback เเล้วหรือไม่
 • ถาม: ระบบจะเก็บข้อมูลของห้องเรียนเอาไว้หรือไม่ เเละจะลบไฟล์เก่าๆที่เคยอัปโหลดเข้าไปหรือไม่ 
  ตอบ: ระบบ LEB2 จะยังเก็บข้อมูลของเทอมก่อนหน้าเอาไว้ เเละจะไม่มีการลบไฟล์เก่าๆออก
 • ถาม: ถ้าติดต่อทีมงานนอกเวลาทำการ จะได้รับการติดต่อกลับวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ หรือสามารถนัดเวลาล่วงหน้าเพื่อmeeting กับทีมงานได้หรือไม่
  ตอบ: หากติดต่อนอกเวลาทำการ 08:30-16:30 น. สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการไว้ เเละทีมงานจะติดต่อกลับทันทีในวันทำการถัดไป หรืออาจารย์สามารถติดต่อทีมงานเพื่อนัดเวลาที่สะดวกได้เช่นกัน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

23 จาก 48 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ