ต้องแจ้งข้อมูลอย่างไร เพื่อได้รับความช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!

  • ปรับปรุงเมื่อ

เมื่อพบปัญหาระหว่างการใช้งานระบบ LEB2 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งงาน การทำควิซ ดูวิดีโอไม่ได้ เช็กชื่อเข้าเรียนไม่ได้ ไม่ต้องกังวล! เพียงแค่ติดต่อทีมงาน LEB2 ให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทีมงานแนะนำให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลตามลิสต์ด้านล่างนี้

  1. รหัสนักศึกษา
  2. รหัสวิชา เเละ Section เช่น EMT371 Sec 1 เป็นต้น
  3. ชื่อกิจกรรมที่พบปัญหา เช่น Lab 3, ควิซข้อสอบย่อย เป็นต้น
  4. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ส่งงานในระบบเเต่กลับขึ้น Not submitted, ทำควิซเเล้วคะแนนไม่ขึ้น, ส่งงานตรงเวลาเเต่กลับขึ้น late เป็นต้น
  5. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เช่น เป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม, Browser ที่ใช้เข้าระบบ LE (Chrome/Safari), หน้าจอที่แคปไว้ว่าส่งงานตรงเวลา, เข้าด้วย device อะไร (iPhone/ iPad/ Notebook) เป็นต้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

13 จาก 26 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ