ทำไมถึงไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นใน Live ได้

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมถึงไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นใน Live ได้

A: ที่ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆที่มีอยู่ใน Live ได้ครบทุกตัวนั้น เป็นเพราะผู้ใช้งานไม่ได้เข้าระบบด้วยการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Teams ไว้ แต่เข้าไปใช้ในลักษณะของ guest ดังนั้นเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้งานจะต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งที่บนิเวณด้านล่างของหน้าต่าง Meeting Now หลังจากที่กด Open Microsoft Teams แล้ว 

 

MS.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

13 จาก 26 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ