รวมคำถามจาก LEB2 Training for Beginner ครั้งที่ 14

 • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2.png

บทความนี้เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อรวบรวมคำถามจากอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ LEB2 Training for Beginner ครั้งที่ 14 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

Account/Login

Q: หากไม่ได้สอนบน LEB2 แต่อยากเข้ามาดูระบบ ต้องขอบัญชีผู้ใช้งานอย่างไร
A: อาจารย์ทุกท่านที่มี email ของมหาวิทยาลัย จะมีบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าใช้งาน LEB2 โดยอัตโนมัติ

Assessment Activity

 1. Q: หากในห้องเรียนมีผู้สอนร่วมหลายคน แล้วเปิดหน้ากิจกรรมพร้อมกับเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลพร้อมกัน ระบบจะมีการบันทึกอย่างไร
  A: ปัจจุบันระบบไม่ได้บันทึกข้อมูลแบบ Real time หากอาจารย์เข้าใช้งานและเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลในกิจกรรมเดียวกันพร้อมกัน ระบบจะทำการแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ดังนั้นแนะนำให้อาจารย์ตกลงกันเรื่องการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลในกิจกรรมเดียวกันโดยหลีกเลี่ยงการดำเนินการในเวลาเดียวกัน
 2. Q: หากใน 1 กิจกรรมถูกกำหนดให้มีอาจารย์หลายคนประเมินงาน อาจารย์จะมองเห็นคะแนนของอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ทำการประเมินไปแล้วหรือไม่ และนักศึกษาจะมองเห็นคะแนนเป็นอย่างไร
  A: อาจารย์จะไม่สามารถมองเห็นคะแนนของอาจารย์ท่านๆ อื่นๆ ที่ประเมินไปแล้วได้ ส่วนนักศึกษาจะมองเห็นคะแนนเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับจากการประเมินงานเพียงเท่านั้น
 3. Q: หากต้องการกำหนดคะแนนของกิจกรรมเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำได้อย่างไร
  A: สามารถกำหนดได้ที่ Assessment weighting บนฟีเจอร์ Syllabus หรือ Scorebook ได้ 
 4. Q: หากต้องการกำหนดคะแนนในช่อง criteria สามารถกำหนดได้อย่างไร
  A: กำหนดโดยใส่คะแนน maximum ของแต่ละ level ในแต่ละช่อง

  maximum

 5. Q: หากไม่ต้องการคำนวนคะแนนในช่อง criteria สามารถทำได้อย่างไร
  A: คลิกปุ่ม edit ของ criteria ที่ไม่ต้องการคิดคะแนน และนำเครื่องหมายถูกหน้า Calculate score ออก จะทำให้ criteria ดังกล่าวแสดงผลเป็นระดับของการทำได้ (level) โดยไม่มีคะแนน

  without

Dashboard

Q: หากในห้องเรียนมีนักศึกษาจำนวน 100-1,000 คน และต้องการทราบว่ามีนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ผ่าน (อยู่ต่ำกว่า level 3) บ้าง จะต้องไปดูที่แถบ Individual Learning Outcome อย่างเดียวแล้วไล่ดูว่ามีใครบ้างเท่านั้นใช่หรือไม่
A: ใช่ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลในแถบ Overall Learning Outcome ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลของรายชื่อนักศึกษาว่าอยู่ในระดับ level ใด จะต้องเรียกดูข้อมูลที่แถบ Individual Learning Outcome เท่านั้น หากอาจารย์ต้องการข้อมูลดังกล่าว สามารถแจ้งให้ทีมงานดึงข้อมูลส่งให้ได้ และในเร็วๆ นี้ ทีมงานกำลังพัฒนาฟังก์ชันใหม่ที่ให้อาจารย์สามารถเรียกดูข้อมูลรายชื่อของนักศึกษาในแต่ละ Level ครั้งเดียวได้ โดยที่ไม่ต้องไล่ดูเองทีละคน

DBSurvey

Q: หากต้องการให้นักศึกษาประเมินการสอน สามารถทำได้อย่างไร
A: สร้างแบบสำรวจไว้ที่ฟีเจอร์ Survey เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาทำได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

15 จาก 29 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ