สามารถปรับการให้น้ำหนักคะแนนได้ที่ใด

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถปรับการให้น้ำหนักคะแนนได้ที่ใด

A: สามารถทำได้ในฟีเจอร์ Score book เเละทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ไปที่ฟีเจอร์ Score book
  2. คลิก '...'

  3. เลือก 'ให้น้ำหนักคะแนน'

  4. จะแสดงหน้าต่างเพื่อกรอกเปอร์เซ็นต์น้ำหนักคะแนนของแต่ละกิจกรรม โดยเปอร์เซ็นต์รวมอยู่ที่ 100%

  5. คลิก 'บันทึก'

weighting.png

_______.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

8 จาก 15 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ