ส่ง E-mail ถึงนักศึกษาบนระบบ LEB2 ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถส่ง E-mail ถึงนักศึกษาบนระบบ LEB2 ได้หรือไม่?

A: ปัจจุบัน LEB2 มีฟีเจอร์ที่สนับสนุนการส่งอีเมลผ่านระบบได้แล้ว โดยอาจารย์จะต้องเข้าไปสร้างประกาศในห้องเรียน จากนั้นทำเครื่องหมายถูกเพื่อส่งข้อความในประกาศออกเป็นอีเมลถึงนักศึกษาและทีมผู้สอนในห้องเรียน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

24 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ