เฉพาะอาจารย์

รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน LEB2 จากผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์/ทีมผู้สอน