การสร้างกิจกรรมเพื่อผูก Assessment Activity กับ Learning Outcome ทำได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: การสร้างกิจกรรมเพื่อผูก Assessment Activity กับ Learning Outcome ทำได้อย่างไร

A: หากอาจารย์สร้างกิจกรรมและต้องการให้กิจกรรมผูกกับ Learning Outcome เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ สามารถทำได้ 2 กรณี 

  1. สร้างกิจกรรมในฟีเจอร์ "แผนการสอน (Plan)"  โดยเลือกสร้างกิจกรรมใน Learning Outcome ที่ต้องการ ระบบจะนำเกณฑ์การประเมินของ Learning Outcome มาเป็น Criteria ให้อาจารย์ประเมินทันที
  2. สร้างกิจกรรมในฟีเจอร์ "กิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) " ก่อน แล้วกลับมาหน้า "แผนการสอน (Plan)" เลือก Learning Outcome ที่ต้องการผูก จากนั้นคลิก "นำเข้า (Import)" กิจกรรมนั้นๆ

ข้อควรระวัง หากสร้างกิจกรรมบนฟีเจอร์กิจกรรมเพื่อการประเมินแล้ว ระบบจะสร้าง  Criteria ขึ้นมาให้อัตโนมัติ หากนำกิจกรรมมาผูกกับ Learning Outcome ในภายหลังจะมี  Criteria 2 ตัว คือที่มาจากระบบสร้างอัตโนมัติและที่มาจาก Learning Outcome อาจารย์ต้องประเมินให้ครบทั้งสอง Criteria 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง >>>  การสร้างกิจกรรมเพื่อติดตามผลการเรียนรู้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

10 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ