คอมเมนต์/แนบไฟล์ Feedback ให้นักศึกษา ทำได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: หากอาจารย์ต้องการคอมเมนต์งานของนักศึกษาหรือจะแนบไฟล์เพิ่มเติมหลังจากตรวจงาน/การบ้าน เพื่อเป็นการให้ Feedback กับนักศึกษา จะสามารถทำได้อย่างไร?
A: สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้

  1. ไปที่ Assessment Activity
  2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการให้ feedback
  3. คลิก Assess ที่กิจกรรมนั้น

assess_comment.png

   4. คลิกที่ไอคอนคำพูด

image.png

  5. สามารถเลือก คอมเมนต์ หรือ แนบไฟล์ หรือจะคอมเมนท์พร้อมกับแนบไฟล์ก็ได้
  6. คลิกปุ่ม Post

comment.png

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

15 จาก 24 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ