อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยน Due Date และ Time Limit ระหว่างที่นักศึกษาทำ Quiz ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Edit-Due-Date-and-Time-Limit-TH.jpg

Q: อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยน Due Date และ Time Limit ระหว่างที่นักศึกษาทำ Quiz ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ อาจารย์ไม่สามารถปรับเปลี่ยน Due Date และ Time Limit ระหว่างที่นักศึกษาทำ Quiz ถึงแม้ยังไม่กด Submit แต่จะสามารถกลับเข้ามาแก้ไขได้เมื่อผ่าน Due Date ไปแล้ว 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ