อาจารย์สามารถแจกข้อสอบคนละชุดให้นักศึกษาได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: อาจารย์สามารถแจกข้อสอบคนละชุดให้นักศึกษาได้หรือไม่?

A: ได้ โดยเมื่ออาจารย์สร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน (Assessment Activity) เรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม Assess เพื่อเข้าไปแนบไฟล์ข้อสอบผ่านปุ่มคอมเมนท์ให้กับนักศึกษาแบบรายบุคคล ซึ่งนักศึกษาในห้องเรียนก็จะเห็นกิจกรรมเดียวกันแต่ไฟล์ข้อสอบแตกต่างกันไปตามไฟล์แนบ เนื่องจากปัจจุบันการสร้างกิจกรรมบนระบบ LEB2 ไม่สามารถตั้งค่าให้เห็นเฉพาะนักศึกษาบางคนได้

attach.png

attach_______.png

 

แนะนำให้อาจารย์ระบุรายละเอียดที่ Description ของกิจกรรมไว้ ดังนี้

**นักศึกษาต้องใช้งานบน Desktop version เท่านั้น‼

  1. กดที่ปุ่ม Assess Yourself/Score & feedback เลือกแถบ Assess Yourself แล้ว download file pdf. เพื่อดูข้อสอบ
  2. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ส่งคำตอบเข้ามาในระบบ โดยกลับไปที่หน้า Assessment Activity แล้วกดปุ่ม Submit เพื่อแนบไฟล์และกดปุ่ม submit อีกครั้งในหน้าต่าง submission form เป็นอันเสร็จสิ้น

💬 หากพบปัญหาส่งไฟล์ในระบบไม่สำเร็จ สามารถกดที่ icon "Chat" แนบไฟล์ แจ้งรหัสนักศึกษา class/section และชื่อกิจกรรม ไว้ได้ แล้วทีมงานจะส่งไฟล์เข้าระบบอ้างอิงตามเวลาที่แจ้งเข้ามาในช่องทางแชท

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

26 จาก 50 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ