Network error! ขณะดาวน์โหลดไฟล์งานนักศึกษา

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ทำไมบราวเซอร์แจ้งเตือน Failed - Network error ขณะดาวน์โหลดไฟล์งานนักศึกษา และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?

A: ข้อความแจ้งเตือนที่แสดง Failed- Network error ขณะดาวน์โหลดไฟล์งานนักศึกษานั้น เป็นการแจ้งเตือนจากบราวเซอร์ว่าการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไม่สำเร็จ วิธีแก้ไขให้อาจารย์ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และดาวน์โหลดไฟล์อีกครั้ง

 

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง >>> เว็บเบราว์เซอร์แบบไหนใช้ดีที่สุด?

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

11 จาก 20 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ