อาจารย์ไม่พบห้องเรียนบนระบบ LEB2

 • ปรับปรุงเมื่อ

can-not-see-Class-LEB2-th.jpg

Q: ทำไมอาจารย์ไม่พบห้องเรียนบนระบบ LEB2 ?

A: กรณีที่อาจารย์เข้าสู่ระบบ LEB2 แล้ว แต่ไม่พบห้องเรียนบนระบบ LEB2 มีได้ 4 กรณี ได้แก่

 1. อาจารย์ ไม่ได้ นำเข้าห้องเรียน หรือ อิมพอร์ตห้องเรียนเข้ามาในระบบ LEB2 จึงทำให้ไม่พบห้องเรียน
  เนื่องจากระบบ LEB2 จะดึงข้อมูลห้องเรียนมาจากสำนักทะเบียนในแต่ละเทอม ดังนั้น อาจารย์ต้อง อิมพอร์ตห้องเรียน เพื่อนำเข้าห้องเรียนใหม่ในทุกๆ เทอม ซึ่งห้องเรียนที่อาจารย์ได้นำเข้านั้นจะมีข้อมูลของรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ามา และ รายชื่อผู้ร่วมสอนท่านอื่นๆ ด้วย อาจารย์สามารถนำเข้าห้องเรียนได้ตามวิธีการดังนี้ >>> การตั้งค่าห้องเรียน & การคัดลอกแผนการสอน
  หมายเหตุ:  หากไม่พบห้องเรียนเพื่อ Import Class สามารถติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม 

 2. อาจารย์ไม่ได้เลือกเทอม/ปีการศึกษา ล่าสุด หรือเลือกเทอมที่ต้องการ หรือเทอมที่มีห้องเรียนอยู่นั้นเอง เมื่อเข้าสู่ระบบ LEB2 ครั้งแรก! จะพบห้องเรียนภาคการศึกษาล่าสุด และหากเข้าใช้งานระบบในครั้งถัดไปจะแสดงภาคการศึกษาล่าสุดที่เคยเข้าใช้งานก่อนหน้านี้ อาจารย์สามารถคลิก เลือก เทอม/ปีการศึกษาที่ต้องการได้เลย

  mceclip0.png

 3. ตรวจสอบว่า อยู่ใน Tab ที่ถูกต้องหรือไม่ กรณีที่ไม่พบห้องเรียน อาจารย์อาจจะเปิดผิด Tab ให้สังเกตที่มุมซ้ายบนของหน้าระบบ LEB2 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว ใน Section ของ Class ว่า Tab ปัจจุบันอยู่ที่ Current หรือไม่

    4-1-2022_4-01-35_PM.png

 4. กรณีที่อาจารย์เป็นผู้สอนร่วม แต่ยังไม่ถูกเพิ่มรายชื่อ จึงทำให้มองไม่เห็นห้องเรียน อาจารย์สามารถแจ้ง Class Owner ให้เพิ่มรายชื่อของตนเองเข้าไปในห้องเรียนได้ หรือติดต่อทีมงาน LEB2 ให้ดำเนินการให้ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

12 จาก 24 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ