ปิดเสียงแจ้งเตือนข้อความในห้องแชทบน Microsoft Teams ได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: ปิดเสียงแจ้งเตือนข้อความในห้องแชทบน Microsoft Teams ได้อย่างไร?

A: สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
  2. ไปที่ Chat
  3. เลือกห้องเรียนที่ต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนข้อความในห้องแชท
  4. กด '...' ท้ายห้องเรียนที่เลือก
  5. กด Mute

mute.png

  พบปัญหาการใช้ Microsoft Teams?

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MS Teams หรือ Zoom สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง (จำเป็นต้อง Open Microsoft Teams และ Sign in ด้วย email@kmutt.ac.th) ได้ที่ ICT Service Desk - MS Teams and Zoom

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 จาก 58 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ