ตรวจงานแล้วนักศึกษาไม่เห็นคะแนน

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: อาจารย์ตรวจงานแล้วทำไมนักศึกษายังไม่เห็นคะแนน?

A: อาจารย์ตรวจงานแล้วแต่นักศึกษายังไม่เห็นคะแนนเกิดได้ 4 กรณี 

  1. กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ตั้งค่าว่าให้นักศึกษาต้องประเมินตนเอง (Self-assessment required) ดังนั้นนักศึกษาจะต้องประเมินตัวเองก่อนจึงสามารถเข้าถึงคะแนนได้ 
  2. ประเมินงานไม่ครบทุก Criteria  หากกิจกรรมนั้นมีเกณฑ์การประเมินมากกว่า 1 เกณฑ์ อาจารย์จะต้องประเมินให้ครบทุกเกณฑ์ นักศึกษาจึงสามารถมองเห็นคะแนนได้
  3.  กิจกรรมถูกตั้งค่าให้มีผู้ประเมินงานมากกว่า 1 คน โดยทุกคนที่ถูกกำหนดให้ประเมินงาน จะต้องทำการประเมินให้ครบ นักศึกษาจึงสามารถมองเห็นคะแนนได้
  4. อาจารย์ตั้งค่า "ซ่อนคะแนน" นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าถึงคะแนนได้ อาจารย์สามารถคลิก "ประกาศคะแนน" เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงคะแนนได้ สามารถทำได้โดยคลิกเข้าไปที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ คลิก"ประกาศคะแนน"mceclip0__3_.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ