สามารถลบ Criteria ใน Assessment activity ได้อย่างไร

 • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถลบ criteria ใน assessment activity ได้อย่างไร?

A: อาจารย์สามารถลบ Criteria ได้ 2 กรณี 

 1. Criteria ที่สร้างขึ้นเอง ไม่ได้มาจาก LO อาจารย์สามารถลบได้ในหน้า Assessment Activity detail
  - ไปที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการลบ Criteria  
  - คลิก "แก้ไข" ใน  Criteria ที่ต้องการลบ 

  creieria_for_remove_lo_3.png

  - คลิก "ลบ" เพื่อลบ Criteria 

  creieria_for_remove_lo_4.png

 2. Criteria ที่มาจาก LO อาจารย์สามารถลบได้ในหน้า Plan
  - ไปที่ฟีเจอร์ "แผนการสอน (Plan)"
  - คลิกฟันเฟืองที่กิจกรรมตรง LO ที่ต้องการนำออก
  - คลิก "นำออกจากผลการเรียนรู้"

  creieria_for_remove_lo_2.png

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> การตั้งค่ากิจกรรมเพื่อการประเมิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

11 จาก 22 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ