ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อาจารย์สามารถสร้างกลุ่มให้นักศึกษาได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: อาจารย์สามารถสร้างกลุ่มให้นักศึกษาได้หรือไม่

A: เมื่ออาจารย์ตั้งค่ากิจกรรมเป็นงานกลุ่ม อาจารย์สามารถสร้างกลุ่มให้นักศึกษาได้ โดย

1. คลิกที่เมนู กิจกรรมเพื่อการประเมิน 
2. คลิกที่ งานกลุ่ม ด้านหลังชื่อกิจกรรมที่ต้องการ (กิจกรรมกลุ่มเท่านั้น) ระบบจะพาอาจารย์เข้าสู่หน้าการจัดกลุ่ม

โดยการจัดกลุ่มให้นักศึกษาสามารถทำได้ 3 วิธี คือ สร้างกลุ่มใหม่, ใช้กลุ่มซ้ำ และจัดกลุ่มแบบสุ่ม

สร้างกลุ่มใหม่ - อาจารย์สร้างกลุ่มให้นักศึกษาโดยการเลือกนักศึกษาเข้ากลุ่มทีละคน 

1. คลิกที่ สร้างปุ่มใหม่

2. ตั้งชื่อกลุ่ม

3. เลือก นักศึกษาที่ต้องการ 

4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก
Manage-Student-Group-4.png

จัดกลุ่มแบบสุ่ม - อาจารย์ระบุ 'จำนวนนักศึกษาต่อกลุ่ม' ที่ต้องการ ระบบจะจัดกลุ่มแบบสุ่มให้นักศึกษา

1. คลิกที่ สุ่ม

2. ใส่จำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มที่ต้องการ (สามารถกด รีเฟรช เพื่อสุ่มกลุ่มใหม่ได้)

3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก
Manage-Student-Group-6.png

ใช้กลุ่มซ้ำ - การใช้กลุ่มเดิมที่เคยสร้างไว้แล้วจากกิจกรรมอื่นในห้องเรียนเดียวกัน

1. คลิกที่ ใช้ซ้ำ

2. เลือก กิจกรรมที่ต้องการใช้กลุ่มซ้ำ

3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก
Manage-Student-Group-8.png

สิทธิ์ในการแก้ไขกลุ่ม

ทีมผู้สอนเท่านั้น - ทีมผู้สอนสามารถแก้ไขกลุ่มของนักศึกษาได้เท่านั้น 

สมาชิกทุกคน - สมาชิกทุกคน (ทีมผู้สอน และนักศึกษา) สามารถแก้ไข/สร้าง กลุ่มได้

edit_group.PNG

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> วิธีสร้างกิจกรรมเพื่อการประเมิน "รายกลุ่ม"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

12 จาก 23 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

สนับสนุนโดย Zendesk