สามารถดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดในระบบออกมาเป็นไฟล์ได้หรือไม่

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดในระบบออกมาเป็นไฟล์ได้หรือไม่?

A: ได้ การดาวน์โหลดคะแนนของนักศึกษาสามารถทำผ่านฟีเจอร์กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity) และฟีเจอร์สมุดคะแนน (Score book) แต่หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนของนักศึกษาทั้งหมด แนะนำให้ดาวน์โหลดจากฟีเจอร์สมุดคะแนน (Score book) ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่แสดงผลคะแนนทั้งหมดของนักศึกษาที่มาจากกิจกรรมการประเมิน (Assessment Activity) อย่างครบถ้วน ผลคะแนนที่ได้จากการส่งงาน และ Quiz จะถูกประมวลผลและนำมาแสดงที่ฟีเจอร์นี้ หากต้องการดาวน์โหลดคะแนน เลือก "นำออก" ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์คะแนนทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ Excel ให้โดยอัตโนมัติ โดยไฟล์ที่มาจากหน้า Score book จะแสดงข้อมูลของแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการส่งงาน (ส่งตรงเวลา ส่งงานสาย ไม่ส่งงาน) และคะแนนของแต่ละกิจกรรม เป็นต้น

export.PNG

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

9 จาก 15 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ