ดาวน์โหลดผลคำตอบในฟีเจอร์ Survey ของนักศึกษาอย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Q: สามารถดาวน์โหลดผลคำตอบในฟีเจอร์ Survey ของนักศึกษาออกมาได้อย่างไร

A: อาจารย์สามารถดาวน์โหลดผมของแบบสำรวจที่นักศึกษาตอบออกมาได้ โดยไปที่ฟีเจอร์แบบสำรวจ (Survey) จากนั้นคลิกที่ ผลคำตอบ > คลิก ... > เลือก ดาวน์โหลดผลลัพธ์ของแบบสำรวจ ซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมาจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ excel

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

10 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ